شنا براي دبستاني ها اجباري مي‌شود

فارس: معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از اجباري شدن ورزش شنا براي دانش‌آموزان دوره ابتدايي خبر داد.

فاطمه قربان اظهار داشت: نظام تعليم و تربيت بايد تمامي راهبردها و اهداف خود را از احاديث و قرآن بگيرد.

وي اضافه كرد: در روايات‌ گوناگون از حضرت رسول اكرم (ص) نقل شده است «هر انساني بايد شنا، تيراندازي و اسب‌سواري را آموزش ببيند» لذا دفتر آموزش ابتدايي براي عمل به اين سخن، يك ورزش حرفه‌اي را براي تمامي دانش‌آموزان دوره ابتدايي در نظر گرفته است.

قربان ادامه داد: نظام تعليم و تربيت براي دانش‌آموزان دوره ابتدايي ورزش شنا را در نظر گرفته است زيرا دانش‌آموزان به راحتي مي‌توانند از امكانات استخرها استفاده كنند.

وي افزود: وزير آموزش و پرورش به ورزش دانش‌آموزان دوره ابتدايي توجه بسيار دارد و به همين دليل با استخدام 11 هزار مربي تربيت‌بدني در اينگونه مدارس موافقت كرده است.

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به سخنان نبي‌اكرم (ص)، اگر روزي امكانات لازم براي آموختن دانش‌آموزان در خصوص ورزش اسب‌سواري و تيراندازي فراهم شود قطعناً اين ورزش‌ها را براي تمامي دانش‌آموزان برگزار خواهيم كرد.