مخترع اردبيلی، خودرو نفت سوز ساخت
ایسنا: يك مبتكر اردبيلي موفق به ساخت خودرويي نفت سوز شده كه به گفته وي مصرف نفت سفيد و شتاب خودرو در حدود خودروهاي بنزيني است.

مهندس بي ‌زبان در خصوص اين اختراع گفت: پس از سهميه بندي بنزين به فكر خودرو نفت‌سوز افتادم و در مدت حدود يك سال آنرا طراحي و ساخته كرده‌ام. سامانه نفت سوز خودرو كه از چند قطعه و صفحه الكترونيكي ساخته شده به راحتي بر روي خودرو قابل نصب است.

همچنين براي افزايش اكتان نفت نيز مكملي ساخته ام.

وي خاطرنشان كرد: اين سامانه به صورت آزمايشي برروي يك خودرو پرايد نصب شده و تاكنون حدود 70 هزار كيلومتر به صورت آزمايشي و براي رفع ايرادات كاركرده است.

اكبرزاده مجري اين طرح نيزبه خبرنگارايسنا گفت: ساخت و نصب سامانه خودروي نفت سوز حدود چهار ميليون ريال هزينه دارد كه در صورت صنعتي شدن هزينه بسيار كمتر خواهد شد.

او گفت: اين طرح اكنون در حال صنعتي شدن است و به زودي با ارائه نفت سفيد به صورت آزمايشي در اردبيل اجرايي خواهد شد.