حماس: بسیاری از اعضای ما به وسیله موبایل شناسایی و دستگیر شده اند
جاسوسی توسط تلفن های همراه ، "حماس" را نیز به دردسر انداخته به گونه ای که این جنبش فلسطینی  ضمن هشدار درباره استفاده از تلفن همراه، این وسیله را "جاسوس کوچک"  توصیف کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی  کویت (کونا)، "گردان های شهید عزالدین القسام "شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) نسبت به استفاده از تلفن همراه  در میان اعضای خود هشدار داد.

شاخه نظامی حماس تاکید کرد: تلفن همراه هم اکنون به مانند جاسوس کوچکی است که باعث شده تا بسیاری از اعضای حماس بازداشت یا در معرض ترور قرار بگیرند.

در بیانیه شاخه نظامی حماس آمده است: از زمان گسترش استفاده از تلفن همراه در فلسطین، دیدگاه اشتباهی در میان اعضای حماس به وجود آمد که دشمن از تشخیص محل  استقرار دارندگان تلفن همراه به ویژه اگر تنها برای ارسال و دریافت پیامک باشد، ناتوان است.

این بیانیه اضافه می کند: بررسی های امنیتی صورت گرفته توسط زندانیان حماس در اسرائیل نشان می دهد که حتی استفاده از تلفن همراه برای ارسال و دریافت پیامک نیز خطر بزرگی را برای امنیت اعضا ایجاد می کند و محل حضور و تحرکات فرد دارنده تلفن همراه به ساده ترین شکل، ممکن است.

این گزارش ادامه می دهد: در هنگام ارسال پیامک، متن این پیامک از سیستم کامپیوتری مرکزی عبور می کند که قادر به تشخیص و گزینش کلمات مشخصی براساس تنظیم از پیش اعمال شده است.

همچنین سازمان جاسوسی اسرائیل می تواند از طریق ماهواره ها، تلفن های همراه روشن را زیرنظر گرفته و ردیابی می کند.

بنابراین گزارش ، پست الکترونیک (ایمیل) نیز به شدت از طرف اسرائیل تحت کنترل و نظارت است و در برخی از موارد مشاهده شده که همه پیام هایی که به وسیله اینترنت ارسال شده بودند، دراختیار سازمان جاسوسی اسرائیل قرار دارند این سازمان نیز به وسیله تلفن همراه هویت کاربر اینترنتی را تشخیص داده بود.

در بیانیه شاخه نظامی حماس تاکید شده: متن پیامک ها به آسانی تحت نظارت است و به همراه متن مکالمات تلفنی، شماره های ارسال کننده و دریافت کننده و محل استقرار آرشیو می شود.