كشف ماده ضدايدز در موز

دانشمندان يك ماده شيميايي را در موز كشف كرده‌اند كه يك بازدارنده بالقوه براي مقابله با عفونت ايدز است.

به گزارش ايسنا، اين ماده شيميايي داراي ساختار سه بعدي موسوم به «بان لك» از موز گرفته مي‌شود.

محققان دانشكده پزشكي دانشگاه ميشيگان خاطر نشان كردند ماده تازه كشف شده مي‌تواند به شناسايي راه‌هاي جديدي براي درمان عفونت ايدز بيانجامد. اين ماده در واقع از گروه لكتين‌ها است.

لكتين‌ها به طور طبيعي در گياهان يافت مي‌شوند و مي‌توانند از واكنش‌هايي كه منجر به بروز عفونتهاي مختلف مي‌شوند، جلوگيري كنند.

در آزمايشات معلوم شد بان مك كه از خانواده لكتين‌ها است به اندازه دو داروي ضد ايدز موثر است.

شرح اين يافته در مجله «شيمي بيولوژيك» منتشر شده است.