سفیر سنگال کار قلعه نویی را خراب کرد


حضور سفیر سنگال در ورزشگاه قم سبب شد امیرقلعه نویی در ترکیب تیمش تغییرات ایجاد کند.

امیر قلعه نویی که قصد نداشت در بازی صبا و سپاهان به مهاجم سنگالی تیمش بازی دهد وقتی دید سفیر این کشور افریقایی به ورزشگاه آمده به ناچار از مهاجم اصلی تیمش که می خواست او را برای بازی حساس روز سه شنبه با پاختاکور استراحت دهد ، استفاده کرد.

او در این باره می گوید:« آنها فاصله زیادی را برای تماشای این بازیآمده بودند و احساس کردم این بی احترامی است که ابراهیم را روی نیمکت بنشانم.