قاتل: از طرف فرشتگان مامور بودم
 فارس: مردي قاتل در جلسه محاكمه مدعي شد كه از سوي فرشته‌اي به نام «هموييل» مأمور به انجام قتل بوده است.

صبح 12 اسفند 83، مرد جواني با حضور در دادسراي جنايي تهران، اعلام كرد پدرش از روز قبل ناپديد شده است و تاكنون از وي خبري نيست.

تحقيقات براي بدست آمدن سرنخي از سرنوشت مرد ميانسال به نام ابوالقاسم آغاز شده بود كه عصر همان روز پسر وي به دادسراي جنايي مراجعه كرد و مدعي شد شخصي با منزل آنها تماس گرفته و از پدرش خبر دارد.

وي ادامه داد: مرد ناشناسي با خانه ما تماس گرفت و مدعي شد كه پدرم توسط افرادي نظامي بازداشت شده است. آن مرد از من خواست مقداري پول به او بدهيم تا پدرم را آزاد كند.

مرد جوان گفت: مرد ناشناس به ما اخطار داد كه به هيچ‌وجه موضوع را به پليس اطلاع ندهيم و مبلغ 2 ميليون تومان را به صورت 700 هزار تومان حضوري و مابقي را توسط يك راننده به او بپردازيم.

آموزش‌هاي لازم به خانواده فرد مفقود شده داده شد و بعد از اينكه پول به راننده‌اي كه از طرف فرد ناشناس آمده بود پرداخت شد، مأموران به تعقيب وي پرداختند تا محل اختفاي فرد ناشناس را پيدا كردند.

فرد ناشناس به نام مهيار 37 ساله، شناسايي و دستگير شد و در اولين بازجويي‌ها به ارتكاب قتل ابوالقاسم اعتراف كرد. مهيار انگيزه خود از ارتكاب قتل را اخاذي از خانواده مقتول عنوان كرد.

بعد از اعترافات مهيار، قرار مجرميت وي در دادسراي جنايي تهران صادر و پرونده وي براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد.

آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده، امروز در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي حسن تردست برگزار شد.

در ابتداي جلسه، ذبيح‌زاده، نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست صادره پرداخت و گفت: با توجه به مدارك موجود در پرونده مانند، اقرار متهم،‌ شكايت اولياي‌دم، نظريه پزشكي قانوني و گزارش مرجع انتظامي، بزه انتسابي به متهم محرز است و تقاضاي مجازات وي را دارم.

بعد از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان، اولياي‌دم در جايگاه قرار گرفتند و تقاضاي خود را قصاص متهم عنوان كردند.

در ادامه جلسه، مهيار در جايگاه قرار گرفت و در تشريح حادثه گفت: انگيزه سرقت و اخاذي به سرم زده بود. با مقتول آشنا شدم و از وي خواستم براي مدتي به عنوان راننده در اختيار من باشد. يك روز او را به خانه خود كشاندم و در يك زمان مناسب با چاقو، چند ضربه به گردن او زدم.

جسد او را داخل حمام گذاشتم و آخر شب با ماشين خودش، او را به پاركينگ شهرري منتقل كردم تا بتوانم از خانواده‌اش اخاذي كنم.

مهيار، با تظاهر به ديوانگي و با بيان اينكه از سوي فرشته‌اي به نام «هموييل» اقدام به ارتكاب اين قتل كرده است، گفت: اين فرشته از من خواسته بود در اين جلسه حرفي نزدم. من هم از او خواستم 50 ميليون تومان به من بدهد تا حرف نزدم ولي وقتي به من پول نداد، من هم همه ماجرا را گفتم.

بعد از اظهارات متهم،‌ قاضي تردست، ختم جلسه را اعلام و صدور حكم را به مشورت با مستشاران دادگاه موكول كرد.