پاسخ به اوباما بر روي دانه برنج!

فارس: پاسخ ملت ايران به تهديدات اتمي امريكا با ريزترين نامه جهان براي اوباما ارسال مي‌شود.

سيد علي مجابي هنرمند كشورمان كه روز پنج‌شنبه با مرتضي تمدن استاندار تهران ديدار داشت از موضوع كتابت اين نامه خطاب به اوباما خبرداد.

وي در اين ديدار گفت: در پي تهديدات اخير اوباما در مورد حمله هسته‌اي به ايران تصميم گرفتم با نوشتن ريزترين نامه جهان به نمايندگي از سوي مردم غيور ايران به اين تهديدات پاسخ بدهم.

اين هنرمند افزود: اين نامه بر روي يك دانه برنج نوشته شده و آن را روي يك برگ زيتون كه نماد صلح جهاني است نصب مي‌شود.

وي درباره محتواي نامه به اوباما اظهار داشت: به رئيس جمهور امريكا نوشته‌ام شما از يك سو ادعاي دوستي با مردم ايران را مي‌كنيد و از سوي ديگر تهديد به حمله هسته‌اي كرده‌ايد و اين با شعارهاي صلح‌طلبانه شما تعارض دارد.

مجابي افزود: متن اين نامه طولاني است و من قصد دارم روز سه‌شنبه در تجمعي كه در مقابل سفارت سوئيس در تهران برگزار مي‌شود اين نامه را به سفير سوئيس ارايه كنم تا براي رئيس جمهور امريكا ارسال كند.

استاندار تهران در اين ديدار از سيد علي مجابي نويسنده ريزترين نامه جهان به اوباما سوال كرد چرا اين نامه را روي دانه برنج نوشته‌ايد؟

وي در پاسخ گفت: مي‌خواستم به اوباما اين پيام را بدهم كه چون تهديدات شما براي ملت ايران بسيار كوچك و به تعبير مقام معظم رهبري؛ مردم ايران قادر هستند شما را به زانو در بياورند من هم تصميم گرفتم بخاطر كوچك بودن شخصيت تهديد كننده مردم ايران و بي‌اهميت بودن ادعاهاي وي، ريزترين نامه را بر روي يكي از ريزترين اجسام دنيا بنويسم و حرف ملت ايران را به گوش اوباما و مردم جهان برسانم.

گفتني است مجابي در اين ديدار از استاندار تهران درخواست كرد براي صدور مجوز تجمع جانبازان و هنرمندان در روز سه‌شنبه در مقابل سفارت سوئيس جهت اعتراض به تهديدات اتمي رئيس جمهور اوباما موافقت و همكاري نمايد كه استاندار تهران ضمن حمايت از اين اقدام دستور مساعدت داد.