راه اندازی سایت ویژه ناشنوایان
اسنورفی دات کام نخستین سایت اینترنتی ویژه ناشنوایان راه اندازی شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه  هشام سلمان ، موسس این سایت یک فرد ناشنواست اما ناشنوایی در زندگی وی به عنوان مانع محسوب نشده بلکه به عکس برای وی انگیزه ای شده است تا به آرزوهایش یکی پس از دیگری جامه عمل بپوشاند.

موسس این سایت گفت: در جهان سایت هایی برای ارتباط افراد با یکدیگر وجود دارد در حالیکه برای ناشنوایان هیچ فکری نشده است بنابراین سایتی راه اندازی کردم که چهار زبان را به زبان اشاره تبدیل می کرد".

اسنورفی یک شخصیت قدرتمند و باهوش است که زبان های مختلفی می داند و برای تبدیل هر جمله ای از زبان عربی ، انگلیسی ،فرانسه و اسپانیایی به زبان اشاره برنامه ریزی شده است.