کنترل نرخ تورم در حد 11 درصد


مخبر كميسيون تلفيق مجلس در ارائه گزارش عملكرد اين كميسيون به صحن علني مجلس گفت: بر اساس لايحه بودجه نرخ تورم در سال آينده در حد 11 درصدكنترل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق مجلس گفت: بر اساس لايحه بودجه 1386 كل كشور وطبق برآورد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نرخ رشد اقتصادي در سال آينده به 7 درصد ، نرخ رشد سرمايه‌گذاري در حد 8 درصد، نرخ رشد نقدينگي در حد 30درصد و نرخ تورم در حد 11 درصد كنترل مي‌شود.

مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس با اشاره به اين كه سال آينده 520 هزار نيروي جديد به عنوان متقاضي كار وارد بازار كار كشور مي‌شود، گفت : بر اساس پيش بيني بودجه سال آتي 604 هزار شغل جديد ايجاد مي‌شود كه با اين تعداد شغل ،نرخ رشد بيكاري در حد 6/10 درصد باقي مي‌ماند.

مفتح توجه به اقشار محروم و كم درآمد را از سياستهاي دولت و مجلس دانست و گفت: مقدار يارانه‌هاي دولتي در رديف‌هاي گوناگون مانند سود تحصيلات مسكن و كمكهاي فني و اعتباري به عنوان يارانه سود تسهيلات و يارانه‌هاي مستقيم مي‌باشد.

مخبر كميسيون تلفيق ميزان يارانه‌هاي مستقيم در لايحه بودجه سال آينده را 45 تريليون و 704 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: 25 تريليون و 62 ميليارد در محل يارانه آرد و نان و مبلغ 13 تريليون و 85 ميليارد ريال يارانه كالاهاي كوپني در نظر گرفته شده است.

مفتح افزود: در بند ج ماده 39 يارانه فاصله بين قيمت تمام شده كالا و خدمات و قيمت تكليفي مد نظر دولت حدود 2704 ميليارد ريال خواهد بود كه در جهت حمايت از قدرت خريد اقشار كم درآمد و بهاي ارزاني كالاهاي اساسي مردم پرداخت مي‌شود.

مخبر كميسيون تلفيق گفت: يارانه دارو و شير خشك در سال آينده 2127 ميليارد ريال، يارانه تنظيم بازار 2425 ميليارد ريال و براي توجه مناطق محروم 1500 ميليارد ريال يارانه در نظر گرفته شده است.

مخبر كميسون تلفيق افزود:" همچنين قانون اختصاص 2 درصد درآمد نفت براي مناطق نفت خيز و محروم و نيز بودجه ايجاد توازن منطقه‌اي از جمله اين رويكرد مجلس و دولت به بخش آسيب پذير و محروم جامعه است.

محمد مهدي مفتح در نخستين روز رسيدگي به كليات بودجه سال 86 با تشريح اقدامات كميسيون تلفيق در تصويب لايحه بودجه سال 86، اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 86، حدود 3 هزار پيشنهاد توسط كميسيونها و نمايندگان مطرح و در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: در بررسي لايحه پيشنهادي دولت در كميسيون تلفيق چندين محور مورد توجه قرار گرفت و براي تسريع و تسهيل كار، رسيدگي به برخي موارد نظير مواردي كه مربوط به احكام بودجه اي مي شد، خودداري گرديد.

مفتح تصريح كرد: در رسيدگي به لايحه دولت، كميسيون تلفيق توجه ويژه اي به آثار بودجه بر متغيرهاي كلان اقتصادي خصوصا نقدينگي و تورم داشت تا از افزايش بي رويه آنها جلوگيري شود.

مخبر كميسيون تلفيق افزود: توجه ويژه اي نيز به اين مطلب صورت گرفت كه دولت از ارائه اصلاحيه و متمم در سال آينده بي نياز شود. از سوي ديگر بر استفاده كارا و بهينه از اعتبارات عمراني و تملك دارايي سرمايه اي در جهت افزايش راندمان و بهره وري آنها در هنگام بررسي لايحه پيشنهادي دولت مورد تأكيدقرار گرفت.

وي تصريح كرد: توجه به اتمام پروژه هاي نيمه تمام كه در سال 86 امكان تكميل و اتمام آنها با مبلغ كمتر وجود دارد نيز صورت گرفت و بر اين اساس پروژه هايي كه با مبالغ كمتر قابل تكميل و اتمام باشند، در اولويت قرار گرفتند.

وي افزود: در اين راستا مبلغ 30هزار ميليارد ريال از محل واگذاري سهام دولتي براي طرح هاي عمراني اختصاص يافت.

مفتح با اشاره به ديگر ويژگي هاي تصميمات كميسيون تلفيق گفت: شفاف سازي بودجه يكي از اصول مورد توجه در بررسي هاي اين كميسيون خصوصا از لحاظ بودجه ريزي و نظارت بر نقل و انتقال وجوه بوده است. اين موارد به شكل كاملا شفاف تصويب شده است كه به عنوان مثال مي‌توان به اختصاص رديفها و حساب هاي معين براي برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا درآمد حاصل از شماره گذاري خودرو يا درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر اشار كرد.

وي افزود: براي برداشت دستگاه هاي دولتي از حساب ذخيره ارزي و نيز سهم بخش خصوصي نيز تفكيك قائل شده ايم كه بر اين اساس طبق مصوبه كميسيون تلفيق حساب ويژه اي براي برداشت بخش خصوصي اختصاص يافت.

مفتح گفت: حاصل اين زحمات اين بود كه بودجه عمراني به ميزان 2 ميليون و 313هزار و 336 ميليارد و 559 ميليون ريال با 99صدم درصد رشد نسبت به لايحه تقديمي دولت به تصويب رسيد.
درآمدهاي اختصاصي در گزارش كميسيون تلفيق بالغ بر 52 هزار و 333 ميليارد و 574 ميليون ريال و بودجه شركت هاي دولتي 1ميليون و 677 هزار و 65ميليارد و 389 ميليون دلار در نظر گرفته شد.

وي خاطرنشان ساخت: نكته ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد با توجه به ماهيت پيش بيني بودجه به نحوي اعداد و ارقام پيش بيني شده است كه با واقعيت انطباق بيشتري داشته باشد و ميزان تحقق پذيري منابع افزايش يابد كه در اين خصوص مي توان به تغيير تعرفه سود بازرگاني، جرائم قاچاق و غيره اشاره كرد.

وي گفت: انطباق بيشتر ارقام هزينه اي با واقعيت قابل توجه بوده است. به طور كلي مبلغ 6 هزار ميليارد ريال پيشنهاد دولت براي اوراق مشاركت با تضمين دولت، بيست هزار ميليارد ريال با تضمين شركت هاي دولتي، 7/8ميليارد ريال پيشنهاد برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تكميل و تسريع طرح‌هاي عمراني مورد تأييد قرار گرفت.

مفتح گفت: شفاف سازي يارانه ها و هدف مند كردن آنها از ديگر نكات موردتوجه كميسيون تلفيق در بررسي لايحه پيشنهادي دولت بود كه حذف رايانه سوخت هواپيما و اختصاص آن به تكميل فرودگاه امام و توسعه راه هاي روستايي از جمله آن مي باشد. ساماندهي بازار مسكن و گسترش عدالت اجتماعي و توجه به اقشار نيازمند جامعه كه جزو احكام دولت بود نيز عينا مورد تصويب قرار گرفت.

توجه به امور فرهنگي به ويژه جوانان، زنان و امور خانواده از ديگر مواردي بود كه به طور ويژه توسط كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت و در همين راستا 1200ميليارد ريال براي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت،علوم و دانشگاه آزاد اختصاص يافت.

وي افزود: 4750 ميليارد ريال پيشنهاد دولت براي تسهيلات ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان، 50 ميليارد ريال براي توليد پخش برنامه هاي تلويزيوني در خصوص زندگي، انديشه و مبارزات حضرت امام (ره)، 400ميليارد ريال براي بازسازي بقاع متبركه و 120 ميليون ريال نيز جهت تربيت نيروي انساني متخصص و ارتقاي كيفي رشته‌هاي مرتبط با فناوري هسته اي اختصاص يافت.