احمدي‌نژاد: اسراییل كوچك‌تر از آن است كه به ايران حمله كند

فارس: رئيس جمهوري ايران با بيان اينكه ايران هر متجاوزي به خاك اين كشور را از عمل خود پشيمان مي‌كند، تاكيد كرد كه رژيم‌صهيونيستي كوچك‌تر از آن است كه جرأت حمله به ايران را داشته باشد.

"محمود احمدي نژاد " در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، در پاسخ به سوالي درباره تهديدهاي رژيم صهيونيستي تاكيد كرد كه اين رژيم نمي‌تواند به ايران حمله كند.

رئيس جمهوري ايران با بيان اينكه رژيم صهيونيستي كوچك‌تر از آن است كه جرأت حمله نظامي به ايران را داشته باشد، تاكيد كرد كه پاسخ ايران به چنين حمله‌اي (اگر انجام بشود)، حتما قاطع و به گونه‌اي خواهد بود كه متجاوز را از كرده خود پشيمان خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش، كساني كه احمدي نژاد آنان را برادران و دوستان ايران خواند، اجازه نخواهند داد كه كسي از خاك آنان براي حمله به ايران استفاده كند زيرا آنان هوشيارتر از اين هستند.

رئيس جمهوري ايران با اشاره به تهديدهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران نيز هدف از آن را ايجاد تنش سياسي براي ايران و در كشورهاي اطراف ايران اعلام كرد.

الجزيره با انتشار اين خبر اعلام كرد كه مشروح اين مصاحبه بزودي منتشر خواهد شد.