وقتی یک اسرائیلی 2 نوجوان فلسطینی را زیر می گیرد (عکس)
تصاویر زیر مربوط به حادثه برخورد یک شهرک نشین اسرائیلی با دو نوجوان فلسطینی است که در حال سنگ پراکنی بودند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اثر این حادثه که در قدس شرقی روی داد، این دو نوجوان فلسطینی زخمی شده و دچار شکستگی شدند. این اتفاق دیروز رخ داد.