سرایت ناآرامی های تونس به مصر

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از سرایت ناآرامی های تونس به مصر خبر دادند.

به گزارش مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شهروندان مصری امروز در برابر سفارت تونس در قاهره تظاهرات کردند.

مردم مصر در این تظاهرات با سردادن شعارهایی اقدام شهروندان تونس در براندازی دولتشان و فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از این کشور را تایید کردند.

دولت تونس روز گذشته پس از حدود یک ماه ناآرامی و اعتراضات مردمی به اوضاع معیشتی در این کشور سقوط کرد.