انتقاد روزنامه صهیونستی از اظهارات "داگان"
کاری که هیچ یک از رؤسای موساد انجام نداده بودند...!
روزنامه هاآراتص اسراييل با انتشار تحليلي از اظهارات اخير" مئير داگان " رييس سابق دستگاه جاسوسي اسراييل ( موساد ) ارزيابي وي درباره " عدم دست يابي ايران به سلاح هسته اي تا قبل از سال 2015 " را ، زيان آورخواند.

به گزارش عصر ايران اين روزنامه با انتشار يادداشتي در اين باره نوشت :‌"‌ هفته گذشته مئير داگان اقدامي انجام داد كه تا به حال از سوي هيچ يك از روساي سازمان موساد انجام نشده بود ؛ وي خبرنگاران رسانه هاي جمعي را به يك مكان محرمانه دعوت كرد و به مدت 3 ساعت براي آنها صحبت كرد".

هاآرتص مي افزايد : ‌" ‌اظهارات داگان در آن جلسه درباره مسايل مختلف بود اما دو نكته كليدي داشت : نخست آنكه ايران تا پيش از سال 2015 دست به توليد سلاح هسته اي نخواهد زد و دوم اينكه حمله نظامي به ايران عواقب خطرناكي براي اسراييل و منطقه در بر خواهد داشت".

اين روزنامه اسراييلي در ادامه بر اظهارات داگان از سه جنبه  تكنيكي ، نظامي و ديپلماتيك ايراد گرفته و با رد فرضيه داگان  مي نويسد :‌"‌ ايران هم اكنون اورانيوم كافي براي توليد يك يا دو بمب اتم در اختيار دارد ، اما داگان مي گويد كه مقامات ايران قبل از سال 2015 بمب توليد نخواهند كرد ، اما بايد توجه داشت كه بين علايق و انگيزه ها و قابليت ها تفاوت وجود دارد .

ايران مي تواند در عرض يك يا دو سال توانايي لازم براي ساخت سلاح هسته اي را كسب كند و داگان به عنوان يك شخصيت اطلاعاتي با ايراد اظهارات گمراه كننده ممكن است سازمان هاي اطلاعاتي را به تحليل هاي نادرست و غلط بكشاند".

هاآرتص در ادامه با اشاره به اينكه اظهارات داگان بيانگر نگراني وي از احتمال تصميم نتانياهو و باراك براي حمله نظامي عليه ايران است ،مي نويسد :‌"‌ممكن است داگان بر اين گمان باشد كه نتانياهو و باراك افراد خطرناكي هستند و او نگران است كه اين دو ، دست به يك اقدام خطرناك عليه ايران بزنند ، اما اظهاراتي كه او در روزهاي آخر رياستش بر موساد ، بر زبان جاري كرد خطر حمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران را نه تنها كاهش نداد بلكه افزايش داد".

اين روزنامه در توجيه اين ارزيابي خود مي نويسد :‌"‌اگر اين مساله را در نظر داشته باشيم كه شانس موفقيت رويكرد تشديد تحريم ها عليه ايران با وجود احتمال يك حمله نظامي به اين كشور افزايش مي يابد اظهارات داگان اين پشتوانه موفقيت ديپلماسي و تحريم ها را از بين مي برد و در اين صورت براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران راهي به جز برخورد نظامي باقي نمي ماند . بنابراين اظهارات داگان نه تنها طرح حمله به ايران را عقب نينداخت بلكه زمان احتمالي تحقق اين سناريو را جلوتر كشيد".

هاآرتص در ادامه مي افزايد :‌"‌ بسياري از ناظران و مقامات ارشد در بريتانيا ، آمريكا  و فرانسه ، اثرات مخرب اظهارات داگان را با ارزيابي سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا درباره ماهيت برنامه هسته اي ايران در اواخر سال 2007 مقايسه مي كنند . ( در آن ارزيابي 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا در گزارش خود اعلام كرده بودند كه ايران از سال 2003   تلاش هايش براي ساخت سلاح هسته اي را متوقف كرده است)

بسياري از مقامات اسراييل نيز ارزيابي اخير داگان درباره برنامه هسته اي ايران را با ارزيابي هاي نادرست سازمان اطلاعات نظامي اسراييل در سال 1966 و درست يك سال قبل از جنگ شش روزه ژوئن 1967  مقايسه مي كنند كه در آن زمان كارشناسان اين سازمان  بر اين باور بودند كه در سال 1967 هيچ جنگي درنخواهد گرفت.

 ایران بارها اعلام کرده که هر گونه حمله ای را "فوراً و قویاً " پاسخ خواهد داد.