رييس جديد زندان اوين منصوب شد

مديركل زندان‌‏هاي استان تهران گفت: فرج‌‏الله صداقت از امروز به عنوان رييس زندان اوين معرفي و مشغول فعاليت شد.

سهراب سيماني, مديركل زندان‌‏هاي استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: فر‌ج‌‏الله صداقت پيش از اين معاون قضايي اداره كل زندان‌‏هاي استان تهران بوده است.

وي افزود: صداقت، سابقه رياست زندان‌‏هاي قصر, قزل حصار و فرديس را نيز داشته است.

گفتني است؛ زارعي، رييس سابق زندان اوين به دنبال فرار شهرام جزايري به دستور رييس قوه قضائيه از سمت خود بركنار شد و پس از وي، مرادي، سرپرستي اين زندان را برعهده داشت.