آخرین وضعیت کنکور جنجالی دانشگاه تهران
معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: هنوز تا ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد مجازی فاصله زیادی باقی مانده است زیرا باید منتظر بود سازمان سنجش اسامی پذیرفته شدگان خود را اعلام کند تا بتوان پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی دانشگاه تهران را نیز دعوت به شرکت در مرحله دوم کرد.

سید مهدی قمصری در گفتگو با مهر، در ارتباط با آخرین وضعیت پذیرفته شدگان سومین آزمون کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران گفت: هنوز تا مرحله ثبت نام فاصله زیادی باقی مانده است.

وی در ارتباط با روند ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی دانشگاه تهران که 21 بهمن ماه 89 برگزار شد، اظهار داشت: درصورتیکه بتوان از پذیرفته شدگان سازمان سنجش برای برخی رشته ها دانشجو جذب کرد پذیرفته شدگان مرحله اول نیز دعوت می شوند تا در مرحله دوم پذیرش برای نیمسال دوم شرکت کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تمکیلی دانشگاه تهران ادامه داد: بعد از تعطیلات نوروز، کلاس های مجازی آغاز می شود اما منتظر هستیم تا پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش به دانشگاه معرفی شوند و این انتخابی است که از سوی سازمان سنجش انجام خواهد شد و دانشگاه تهران در آن نقشی ندارد.

قمصری همچنین در ارتباط با آن دسته از داوطلبانی که در آزمون اختصاصی دانشگاه تهران شرکت کرده اند نیز به مهر گفت: متقاضیانی که از طریق آزمون اختصاصی دانشگاه تهران در این دوره ها شرکت کردند و در مرحله نخست حد نصاب قبولی را به دست آوردند فراخوان خواهند شد.

وی افزود: آزمون دانشگاه تهران دو مرحله ای است که نیاز بود داوطلبان در مرحله اول 25 امتیاز را به دست می آوردند تا وارد مرحله دوم شوند.

به گفته قمصری، این دسته از داوطلبان نیز بعد تعطیلات نوروزی برای شرکت در مرحله دوم دعوت می شوند تا سوابق آموزشی خود را به دانشگاه تهران ارائه دهند. بنابراین باید در مجموع این دو مرحله نمره 50 از 100 را به دست آورند تا پذیرفته شوند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه این دوره از کارشناسی ارشد هنوز پذیرفته شده قطعی ندارد، ادامه داد: در صورتی که این داوطلبان، مرحله دوم را با موفقیت به اتمام برسانند، پذیرفته شده نهایی محسوب می شوند و دانشجوی رسمی دانشگاه تهرن خواهند بود.

وی در ارتباط با ادامه تحصیل در پردیس هایی که رشته ها در آن ارائه شده اند نیز گفت: در صورتیکه از طریق سازمان سنجش بتوان دانشجو جذب کرد، داوطلبانی که در مرحله دوم پذیرفته شوند در پردیس مورد نظر ادامه تحصیل می دهند.

قمصری در ارتباط با دو رشته ای که از سوی سازمان سنجش جذب دانشجو صورت نمی گیرد تاکید کرد:  تنها دو رشته مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی است که از سوی سازمان سنجش پذیرش ندارد و به پذیرفته شدگان مرحله اول این دو رشته پیشنهاد کردیم در صورت تمایل در پردیس قم درس بخوانند.

وی در ارتباط با آن دسته از داوطلبانی که می توانند هزینه های خود را از دانشگاه تهران بازپس بگیرند، خاطرنشان کرد: تنها یک عده از داوطلبان آزمون مجازی دانشگاه تهران هستند که می توانند شهریه های خود را باز پس گیرند.

قمصری گفت: این عده گروه سومی محسوب می شوند که در صورتی که دانشگاه تهران بتواند حداقل تا پایان سال 1390 در رشته های مدیریت MBA، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی-بیمه، فلسفه غرب و برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست موفق به پذیرش دانشجو شود، حق آن داوطلب محفوظ باقی می ماند و از آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت به عمل خواهد آمد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران تاکید کرد: این عده از داوطلبان اگر تمایلی به ادامه تحصیل در این دوره ها ندارند، ذی نفع هستند تا بیایند هزینه خود را پس بگیرند.