افسر پليس هند براي دستيابي به مدال افتخار خودكشي كرد!

مقامات رسمي هندوستان اعلام كردند كه يكي از افسران پليس اين كشور درپي دستيابي به مدال افتخارد ست به خودكشي زد.

به گزارش ايسنا، «ماهش راج‌گورو» كه روز گذشته حين انجام وظيفه در محل خدمت خود بود، با شليك گلوله به سمت خود قصد خودكشي داشت كه با تلاش ديگر ماموران پليس به بيمارستان منتقل شده و از مرگ حتمي نجات يافت.

در گزارش پليس ايالت «راجستان» آمده است كه اين مرد براي دستيابي به مدال افتخار و شجاعت دست به چنين كاري زده است.

اين مرد پس از بهبودي در بازجويي‌هايش اعلام كرد كه شش مرد مسلح به او حمله كرده و به وي شليك كرده‌اند، اما پس از ان مشخص شد كه اين بيانات تنها براي گرفتن مدال افتخار بوده است.

همچنين در گزارش پليس ايالت «راجستان» و شبكه خبري بي‌بي‌سي هم آمده است، كه اين مامور پليس براي خودكشي به شكم و كتف خود سه بار شليك كرده است.

تحقيقات در اين رابطه توسط پليس ايالتي ادامه دارد.