زلزله بسيار شديد در ميانمار
واحد مرکزی خبر- به گزارش خبرگزاری شین هوا از یانگون ، روز پنجشنبه زمین لرزه ای به شدت هفت درجه در مقیاس ریشتر در میانمار رخ داد.