صادرات سيگار ژاپن متوقف شد

بزرگترين شركت صنايع دخاني ژاپن از كاهش صادرات خود خبر داد.

به گزارش ايسنا، شركت تنباكوي ژاپن (JT) اعلام كرد كه در پي وقوع زلزله و سونامي در اين كشور مجبور شد صادرات 97 مدل سيگار توليدي خود را به بازارهاي جهاني متوقف كند.

شركت تنباكوي ژاپن دو سوم از بازار دخانيات اين كشور را در اختيار دارد.

دولت ژاپن سهمي 50 درصدي در اين شركت دارد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيش‌بيني مي‌شود صادرات شركت تنباكوي ژاپن دست‌كم تا تاريخ 10 آوريل امسال متوقف بماند.