داور داربی مشخص شد
محسن تركي به عنوان داور شهرآورد پايتخت برگزيده شد.

به گزارش ايسنا، كميته داوران فدراسيون فوتبال در جلسه صبح دوشنبه خود تركي را به عنوان داور ديدار تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس برگزيد.

حيدر شکور و رضا سخندان نيز تركي را در قضاوت داربي هفتادم تهران ياري مي كنند.همچنين كميته داوران عليرضا فغاني را به عنوان داور چهارم اين بازي انتخاب كرد.

حسين عسگري نيز شخصا بر عملكرد داوران اين ديدار نظارت خواهد داشت.