از سوي امداد خودرو ايران در طول سفرهاي نوروزي ارائه شد:
امداد خودرويي ويژه براي مسافران راهيان نور
شركت امداد خودرو ايران با توجه به سفرها و كاروان‌هاي راهيان نور و بازديد هموطنان در مناطق عملياتي، امسال با حضور بيش از 10 ناوگان در مسيرهاي اصلي در خدمت هموطنان ارجمند است.

به گزارش ايكو پرس، با توجه به حجم سفرهاي راهيان نور در مناطق عملياتي شلمچه، اروند، طلائيه، هويزه، دهلاويه، فتح المبين و .. .  و همچنين شهرهاي شوش، آبادان و خرمشهر، ناوگان و اكيپ ويژه امدادي راهيان نور تا 14 فروردين سال 90 در مسيرهاي منتهي به مناطق عملياتي در ايام نوروز مستقر خواهند بود.

بر اساس اين گزارش، با توجه به هماهنگي صورت گرفته هر روز خودروهاي امدادي در طول 400 كيلومتر مناطق عملياتي شوش تا سوسنگرد نيز حضور دارند و ميانگين زمان انتظار امدادرساني در اين محورها از تاريخ 25 اسفندماه 89 تا روز 7 فروردين سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل 32درصد كاهش داشته است.

اين گزارش مي افزايد: تعداد امدادهاي ارائه شده به تمامي خودروها (اعم از ايران خودرويي و غير از آن) در اين مسيرها نسبت به سال گذشته 70 درصد افزايش داشته و كاهش زمان انتظار موارد امدادي بر اساس برنامه ريزي و پوشش دهي منظم و دقيق منطقه از سوي شركت امداد خودرو ايران اجرا مي شود.

يادآور مي شود، طرح امداد نوروزي از 25 اسفندماه 89 آغاز شده و تا روز 14 فروردين سال 90 ادامه دارد و شركت امداد خودرو ايران به عنوان گسترده ترين ناوگان خودرويي كشور با شماره سراسري 09644 در خدمت تمامي هموطنان است.