ساعت‌های اتمی ژاپن هم از کار افتاد
برای مردم ساکن فوکوشیما، زلزله و سونامی و بحران هسته‌ای و آلودگی رادیواکتیو کم بود، حالا علاوه بر بی‌خانمان شدن، ساعتهای اتمی آنها هم از کار افتاده است.

مردمی که در منطقه زلزله زده، تسونامی دیده، و اکنون دچار بحران هسته‌ای شده فوکوشیما زندگی می‌کنند، به اندازه کافی مصیبت دیده‌اند. در نتیجه هنگامی دارندگان «ساعت‌های اتمی» پیشرفته دیجیتال، دیدند که ساعت‌هایشان زمان را به درستی نشان نمی‌دهند، برخی به این فکر افتادند که شاید تشعشعات نیروگاه حادثه دیده فوکوشیما دایچی، باعث ایجاد اختلال در عملکرد ساعت‌های اتمی شده است.

ولی به گزارش نیوساینتیست، این نگرانی بی‌مورد بود. ساعت‌ها آنگونه که گمان می‌رفت تحت تاثیر تشعشعات قرار نگرفته بودند؛ چرا که آنها با چیزی مانند انرژی اتمی کار نمی‌کنند. بلکه، آنها متکی به سیگنال‌های رادیویی هستند که از یک ساعت اتمی واقعی منتشر می‌شود (یک ساعت اتمی واقعی، نوسانات ایزوتوپ غیر رادیواکتیو اتم سزیوم را اندازه گیری می‌کند) تا بتوانند زمان دقیق را تعیین کنند.

در حقیقت، این سیگنال رادیویی ارسالی از یک ایستگاه مخابراتی در کوه اوتاکادویا بود که قطع شد. ایستگاه در فاصله 16 کیلومتری از نیروگاه فوکوشیما دایچی قرار دارد، یعنی در داخل منطقه ممنوعه 20 کیلومتری که بعد از شروع نشت تشعشعات از نیروگاه، مردم از آن تخلیه شده‌اند. عموما این ایستگاه سیگنال‌های خود را به عنوان یکی از دو ایستگاه استاندارد انتخاب شده سیگنال‌های فرکانسی و زمانی در ژاپن ارسال می‌کرد.

ایستگاه دوم در جنوب ژاپن و در کیوشو قرار دارد، ولی سیگنال‌های خود را با فرکانس دیگری ارسال می‌کند، و به این ترتیب، در ابزارهایی که به فرستنده زمان ساعت اتمی فوکوشیما وابسته هستند، به روز رسانی خودکار زمان با موفقیت انجام نمی‌شود، و «ساعت‌های اتمی» آنها از تنظیم خارج می‌شوند.

به گفته موسسه ملی اطلاعات و مخابرات و فناوری، که معمولا سیگنال‌های 40 کیلوهرتز می‌فرستد، ارسال سیگنال‌ها یک روز بعد از زلزله مهیب 11 مارس متوقف شده‌اند. به گفته مسئولین موسسه، در حال حاضر نمی‌توان هیچ زمانی را برای شروع به کار مجدد این ایستگاه مشخص کرد.