توصيه‌هاي بهاري به خريداران مسكن
با به پايان رسيدن تعطيلات نوروزي، فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملات ملك از امروز بعد از حدود دو هفته تعطيلي، آغاز مي‌شود.

در بازار مسكن، فصل پيش‌رو - بهار- از آن نظر حايز اهميت است كه از يك‌سو برخي فعالان اين بازار انتظار تثبيت يا كاهش قيمت را دارند و از سوي ديگر برخي تصور تغيير مسير منحني نوسان قيمت ملك را در سر مي‌پروراند. اين دو نگاه كاملا متضاد مي‌توانند در اوايل سال جديد، روند معاملات را دستخوش تغيير كند، به‌طوري‌كه در هفته‌هاي پيش‌رو، حجم خريد و فروش‌ها با كاهش مواجه شود يا اينكه گروهي از عرضه‌كنندگان، براي مدتي هر چند كوتاه از بازار خارج شوند.

بنگاه‌هاي املاك در تهران، در هفته‌ گذشته –هفته دوم تعطيلات نوروزي- اغلب مشغول كار بودند، اما ميزان مراجعه به آنها در مقايسه با اواخر سال 89 به شدت افت كرده بود. البته اين كاهش مراجعه نمي‌تواند به معني افت در حجم معاملات باشد و در اين باره ظرف روزهاي آينده آمار مستندي از سامانه رهگيري معاملات مسكن، ارائه خواهد شد.

اكنون با توجه به اينكه دو سناريو براي بازار مسكن در سال 90 مطرح است، لازم است خريداران تا زماني كه بازار به شرايط تثبيت نرسيده، نكاتي را رعايت كنند.

در فصل پيش‌رو، بهتر است خريداران واحد مسكوني، گزينه «انتخاب محل زندگي» را تا قبل از اطلاع كافي از اوضاع قيمت‌ها در همه مناطق تهران، در حالت تعليق قرار دهند به اين معني كه قبل از تحقيق درباره متوسط قيمت ملك در هر منطقه، محل دقيق را انتخاب نكنند.

مشاوران املاك در اين باره معتقدند زماني كه قيمت مسكن دچار نوسان مي‌شود و شرايط بازار به دليل تغيير دوره رونق و ركود يا تغيير سال، متزلزل مي‌شود، قيمت ملك در مناطق مختلف با نوسان عجيبي روبه‌رو مي‌شود به‌طوري‌كه در برخي محله‌ها قيمت‌ها افت مي‌كند و در برخي ديگر حتي ممكن است افزايش پيدا كند.

توصيه دومي كه براي خريد مسكن در بهار90 بايد مد نظر قرار بگيرد، به رفتار انبوه‌سازان برمي‌گردد. در هفته‌هاي اول سال جديد، سازنده‌ها بلافاصله براي اخذ پروانه ساختماني به شهرداري‌ها مراجعه مي‌كنند تا بلكه قبل از تغيير صعودي نرخ عوارض، بتوانند با كمترين هزينه‌، مجوز‌ ساخت را دريافت كنند. اين اقدام ناگهاني كه طي روزهاي اخير در دفاتر الكترونيك شهر تهران به وضوح ديده شده باعث مي‌‌شود انبوه‌سازان براي تامين مالي پروژه‌هاي جديد خود، واحدهاي مسكوني‌ ساخته‌شده‌ را با قيمت‌هاي پيشنهادي كمتر از اواخر سال 89، روانه بازار كنند. بنابراين توصيه مي‌شود خريداراني كه با تصور گران‌بودن واحدهاي نوساز، سراغ چنين املاكي نرفته‌اند، در اين ايام جستجوي اين نوع واحدها را نيز تجربه كنند.

آنچه در فصل بهار مهم است، مراقبت از بودجه خريد مسكن از طريق جست‌وجوي بيشتر است.
تازه‌ترين نرخ‌هاي پيشنهادي فروش واحد مسكوني و همچنين نرخ‌هاي اجاره پيشنهادي در مناطق مختلف تهران به شرح زير است: