کویت: سه دیپلمات دیگر ایرانی را هم اخراج می کنیم
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کویت اعلام کرده است این کشور قصد دارد سه دیپلمات دیگر ایران را از این کشور اخراج کند.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی الرای، کویت پیش از این هم سه دیپلمات دیگر ایران را اخراج کرده بود.

این اقدامات به دنبال محاکمه چند متهم به جاسوسی برای ایران در کویت و محکومیت آنها به اعدام صورت می گیرد. نام سه نفر از دیپلمات های ایرانی نیز به عنوان متهم در متن محاکمه ذکر شده بود که وزارت خارجه کویت پیش از این آنها را اخراج کرد.

" خالد جارالله" معاون وزیر امور خارجه کویت نیز به روزنامه الرای چاپ کویت گفت که نشست امروز وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، موضوع کشف شبکه جاسوسی ایران را بررسی می کند.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه کویت ، محمد شهابی کاردار ایران را احضار می کند تا درباره موضوع شبکه جاسوسی با وی گفت وگو کند.
منابع آگاه گفته  اند که در این احضار، اخراج سه دیپلمات جدید ایرانی از کویت نیز به شهابی ابلاغ می شود.

براساس این خبر،همچنین قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نماینده ای را در راس هیئت عالی رتبه به کویت اعزام کند تا ضمن دیدار با مقامات ارشد کویتی و اعلام حمایت از این کشور، موضع ایران را در رابطه با این شبکه جاسوسی توضیح بدهد.

کویت همچنین با ادعای کشف شبکه جاسوسی ایران ، سفیر خود را از تهران فراخوانده است.
مقامات ایرانی بارها این اتهامات را رد کرده و بر متانت روابط میان تهران و کویت تاکید داشته اند.

سفارت ایران در کویت

سفارت ایران در کویت