بانک مرکزي نرخ تورم سال 89 را 12.4 درصد اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ تورم را در سال گذشته 12.4 درصد اعلام کرد .

به گزارش واحد مرکزی خبر بانک مرکزی امروز با استفاده از نتایج بدست امده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 89 در مقایسه با مدت مشابه سال 88 را 12.4 درصد اعلام کرد .

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم دراسفند ماه گذشته نیز بر اساس نتایج بدست امده از تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور نسبت به بهمن ماه گذشته 3.4 دهم درصد افزایش یافت .

نرخ تورم در اسفند ماه گذشته نسبت به اسفند ماه سال 88 ؛ 19 و 9 دهم درصد افزایش نشان می دهد .

بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 88 را 10 و هشت دهم درصد اعلام کرده بود . این بانک شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در اسفند 88 را نیز 10 و چهار دهم درصد بیشتر از اسفند 87 اعلام کرد .