کشف جسد مرد معتاد در کمد ديواري
پس از گذشت حدود 10 روز از وقوع يك قتل، جسد يك مرد معتاد در كمد ديواري خانه‌اي كشف شد.

به گزارش ايسنا، ماموران كلانتري 109 بهارستان در ساعت 11، 31 شهريورماه سال گذشته از طريق مرکز فوريت‌هاي پليسي در جريان خبر کشف جسد در داخل خانه‌اي واقع در خيابان 30 تير قرار گرفتند.

پس از حضور مأموران کلانتري در اين محل مشخص شد كه مقتول مردي 65 ساله به هويت «همايون ـ ج» بوده که توسط متهم يا متهمان به قتل احتمالي در داخل کمد ديواري خانه قرار داده شده است.

در ادامه با تأييد خبر کشف جسد و ارتکاب جنايت موضوع به قاضي کشيک ويژه قتل، عوامل تشخيص هويت و تيم بررسي صحنه جرم اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ اعلام شد و به دستور شاهنگيان، بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار کارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي قرار گرفت.

با انتقال جسد کشف شده به پزشکي قانوني و بنابر اعلام نظريه کارشناسي درباره تعيين زمان قتل مشخص شد که قتل در حدود 7 تا10 روز قبل از کشف جسد صورت گرفته است.

در ادامه تحقيقات با توجه به کشف جسد توسط پسر مقتول، وي در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: مدت 3 سال است که مادرم به خاطر اعتياد پدر به مصرف موادمخدر از او جدا شده و در طول اين مدت نيز پدرم به همراه يکي از دوستانش به هويت «غلامرضا ـ ک» که او نيز به مصرف موادمخدر اعتياد داشته و او نيز از همسرش متارکه كرده در يک خانه مشترک و به صورت مجردي زندگي مي‌کرده است.

پسر مقتول درباره نحوه کشف جسد پدر خود به کارآگاهان گفت: با وجود اعتياد پدرم به مصرف موادمخدر هر چند روز يک بار به او سر مي‌زدم تا پس از آخرين تماس پدرم، از او هيچ خبري نشد؛ در نتيجه به خانه او مراجعه کردم و پس از ورود بوي بسيار زننده‌اي را احساس کردم؛ ابتدا گمان مي‌کردم که موادغذايي فاسد شده است اما زماني که به دنبال پيدا کردن محل پخش شدن بوي در حال وارسي داخل خانه بودم، به سمت اتاق خواب خانه رفته و پس از باز کردن در کمد ديواري، جنازه پدرم را در حالي که در زير رختخواب‌ها قرار داشت يافتم.

در تحقيقات با شناسايي خانواده «غلامرضا ـ ک» مشخص شد که از هفت سال گذشته همسر وي به علت اعتياد شديد همسرش به موادمخدر از او جدا شده و در اين مدت نيز هيچ ارتباطي با او نداشته است.

همچنين صاحبخانه مقتول نيز عنوان كرد: مدت 3 سال است که خانه‌ام را به «همايون» اجاره داده بودم و او نيز به همراه يکي از دوستانش به نام «غلامرضا» در آنجا زندگي مي‌کردند؛ چند روز قبل از کشف جسد «همايون» در حدود ساعت 4 صبح سر و صداي آنان مجددا بلند شد؛ وقتي به داخل راه پله‌ها رفتم مشاهده کردم که سر و صداي آنان قطع شده و احتمالا درگيري‌شان به پايان رسيده است تا اينکه بعد از چند روز «غلامرضا» به در خانه مراجعه کرد و گفت كه آنان تصميم دارند تا از اين خانه اسباب‌کشي كنند و زماني كه علت مراجعه نکردن «همايون» را جويا شدم که غلامرضا عنوان كرد كه حال همايون خوب نبوده و بناست تا وسايل را با وانت ببرد.

صاحبخانه مقتول خاطرنشان كرد: «غلامرضا» پس از آن دست نوشته‌اي را که مدعي بود همايون به او داده است را نشان داد و درخواست مبلغ رهن خانه را کرد و من نيز که به خاطر همسايگان تصميم داشتم تا هر چه زودتر افراد مناسبي را جايگزين آنان كنم مبلغ رهن خانه را تهيه کرده و با توجه به دست نوشته همايون آن پول را به غلامرضا تحويل دادم تا ديگر بهانه‌اي براي اسباب‌کشي آنان وجود نداشته باشد.

در ادامه رسيدگي به اين پرونده با توجه به اطلاعات بدست آمده شناسايي و دستگيري «غلامرضا» در دستور کار کارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقيقات خود و با وجود آن که پس از ناپديدشدن غلامرضا هيچ اطلاعي از سرنوشت او نداشت، سرانجام اطلاع پيدا کردند که «غلامرضا» از تهران متواري شده و در يکي از شهرستان‌هاي غرب کشور مخفي شده است.

سرانجام با شناسايي مخفيگاه غلامرضا در يکي از روستاهاي دور افتاده غرب کشور، کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ با اخذ نيابت قضايي به آن شهرستان رفته و متهم «غلامرضا ـ ک» 59 ساله را طي يک عمليات غافلگيرانه در دوم فروردين ماه امسال دستگير و به پليس آگاهي منتقل کردند.

اين متهم پس از دستگيري با توجه به مدارک ارائه شده از سوي کارآگاهان به ناچار لب اعتراف گشود و اظهار كرد: در ساعت4 صبح بيستم شهريورماه امسال زماني كه همايون به خانه آمد وضعيت خوبي نداشت و متوجه شدم که مقدار زيادي مواد مصرف کرده است و زماني که به او اعتراض کردم با مقاومت وي روبرو شدم که من نيز عصباني شده و يک سيلي محکم به صورتش زدم و او به زمين افتاد و سرش به زمين خورد و ديگر بلند نشد و پس از آن نيز حدود 3 روز در داخل خانه بيهوش بود و پس از آن فوت کرد.

«غلامرضا» ادامه داد: وقتي ديدم که «همايون» کشته شده است جنازه او را به داخل کمد منتقل کردم و چون اطلاع داشتم «همايون» مبلغي را به عنوان پول وديعه نزد صاحبخانه دارد و از سوي ديگر بايد هرچه سريع تر از آنجا متواري مي شدم در نتيجه جنازه را در زير رختخواب مخفي کرده و با اجاره نامه و دست نوشته اي که خودم آنرا نوشته بودم به صاحبخانه مراجعه و موفق شدم پول را بگيرم؛ پس از تخليه منزل وسايل خانه را نيز به فروش رسانده و با پول وديعه خانه و وسايل خانه متواري شدم.

سرهنگ کارآگاه آريا حاجي‌زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: با توجه به اعترافات صريح متهم درباره ارتکاب جنايت، دستور بازداشت موقت متهم از سوي مقام قضايي، صادر و متهم براي تحقيقات تکميلي در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.