گلزنی علی دایی برای پرسپولیس
دایی با گلزنی در تمرین پرسپولیسی ها برای بازی با بنیاد کار نشان داد که هنوز آن شم گلزنی اش را فراموش نکرده است.

علی دایی که بارها و به دلیل عدم گل زنی شاگردانش در زمین عنوان کرده بود باید خودش لباس ورزشی بپوشد و برای پرسپولیس گل بزند به وعده خودش عمل کرد. سرمربی پرسپولیس در نخستین تمرین پرسپولیسی ها در ازبکستان که زیر نور برگزار شد برای دقایقی پا به توپ شد و توانست چند گل بزند.

این اتفاق در حالی افتاد که بازیکنان پرسپولیس از گل زنی های دایی متعجب شده بودند.

در این تمرین که در یک زمین نا هموار برگزار شد میاچ دستیار علی دایی مدام بر سر بازیکنان فریاد می زد که مراقب زمین ناهموار باشند تا دچار مصدومیت نشوند.