درباره اقدام موهن تری جونز در آمریکا
همه محکوم می کنند، اما چرا این رفتار ادامه دارد...؟!
در حالي كه محكوميت فعاليت هاي افراطي كشيش آمريكايي در سراسر جهان، بروز بیشتری یافته، «جان كري»، رئيس كميته روابط خارجي سناي ايالات متحده آمريكا، انگشت اتهام خود را متوجه اين كشيش افراطي كرد و گفت: جونز بايد در ازای اقدامات افراطی خود پاسخگو باشد.

به گزارش «تابناك»، روزنامه آمریکایی «يو اس اي تودي» خبري را منتشر كرده است كه بر پایه آن، جان كري، رقيب دمكرات جرج بوش در انتخابات دوره هاي پیشين رياست جمهوري آمريكا گفته است: كساني قرباني رفتار افراط گرايانه جونز شده اند كه هيچ نقشي در آتش زدن كتاب مقدس مسلمانان نداشته اند.

بنا بر این گزارش، افزون بر جان كري، باراك اوباما هم بدون اشاره به نام تري جونز، این کار وي را محكوم كرد.

تحليلگران بر این باورند كه نام نبردن از تري جونز توسط اوباما، به اين دليل است كه وي مي خواهد تري جونز را منزوي نگه دارد.

«گالن كري»، رئيس انجمن مسيحيان اونجليكال نيز در اين باره گفته است: سوزندان كتاب مقدس مسلمانان در تعارض با تعاليم حضرت مسيح است، چرا كه حضرت مسيح معتقد است، همسايه تان را دوست بداريد، همچنان كه خود را دوست مي داريد. كساني كه قرآن را سوزانده اند، نماينده اكثريت مسيحيان نيستند، چرا كه مسيحيان به دنبال آن هستند كه با ديگران با صلح و صميميت زندگي كنند.

در این باره باید گفت، هفته گذشته، سفير آمريكا در پاكستان نيز اعلام كرده بود: سوزاندن قرآن به دست كشيش آمريكايي، اقدامي نفرت انگيز به شمار مي رود.

همه اين محكوميت ها در حالي است كه تري جونز هنوز و روز به روز، اقدامات افراط گرايانه خود را گسترش داده و از سويي، باعث كشته شدن انسان هاي بي گناه ـ هم از میان مسلمانان و هم در بين مسيحيان ـ مي شود و جالب اینکه همین محکوم کنندگان، تاکنون حاضر به جلوگیری از این کارها نشده اند!

گفتنی است، در پی اعتراضات خشونت آمیز مردم افغانستان نسبت به اقدام موهن یک کلیسای افراطی آمریکا، در دو شهر «مزار شریف» و «قندهار»، در مجموع هفده نفر کشته شدند.