سخنگوي وزارت خارجه آمريكا : ايران بايد با گزارشگر حقوق بشر همكاري كند
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا جمهوري اسلامي ايران را تهديد كرد كه بايد با گزارشگر ويژه مسايل حقوق بشر در ايران همكاري كند.

به گزارش عصر ايران " آلن ایر " سخنگوی جديد وزارت امور خارجه آمريکا كه به زبان فارسي مسلط است ، در مصاحبه با راديو فردا در پاسخ به سوالي درباره احتمال عدم همكاري ايران با گزارشگر ويژه حقوق بشر گفت :‌"‌ اگر حکومت جمهوری اسلامی ايران همکاری نکند، طبعا اين عدم همکاری، عواقب و تبعات خود را به همراه خواهد داشت که دولت (ایران) بايد آن را بپذيرد. "

اير با ادعاي اينكه " نقض مکرر و فاحش حقوق شهروندان ايران توسط دولت اين کشور محرز است " ، افزود :‌" از اين نظر، پرزيدنت اوباما با ساير همکارانش وارد عمل شده است تا اين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران انتصاب شود."

 وي درباره تغيير لحن دولت آمريكا نسبت به ايران در پيام نوروزي باراك اوباما خطاب به مردم ايران گفت :‌" پيغام دولت آمريکا عوض نشده است، يکی از ارکان اصلی سياست خارجی دولت پرزيدنت اوباما، حمايت و طرفداری از حقوق جهانی همه مردم، از جمله مردم ايران است."
وي افزود :‌"‌همان گونه که رئيس جمهور اوباما در پيام نوروزی خودش گفت، آمريکا در کنار مردم ايران ايستاده است!"

اين مقام آمريكايي در ادامه خاطر نشان كرد :‌" سياست خارجی دولت اوباما نسبت به ايران نيز تغيير نکرده است. ما ايران را فرا می خوانيم تا با همکاری با بقيه اعضاء جامعه بين المللی، جهت تحکيم ثبات و صلح در منطقه به جای ثبات زدايی و تحريکات قومی و نژادی، همياری نمايد."

آلن اير در پاسخ به سوالي درباره به حاشيه رفتن مساله هسته اي ايران با توجه به تحولات اخير در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا گفت :‌" بايد دقت کنيد که توجه نه تنها آمريکا، بلکه کشورهای گروه ۱+۵ و جامعه بين المللی، کماکان بر برنامه هسته ای ايران و عدم پايبندی دولت ايران به تعهدات هسته ايش متمرکز است.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا افزود :‌" مخصوصا اکنون در منطقه توفان زا و حادثه خيز خاورميانه، امکان دسترسی ايران به سلاح هسته ای، وضعيت را پيچيده تر و وخيم تر خواهد کرد. "