ممانعت كشور مغرب از فعاليت العالم و پرس تي ويفارس: مسئولان كشور مغرب خبرنگاران العالم و پرس تي وي را از فعاليت رسانه‌اي در اين كشور منع كردند.

به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، درپي تظاهرات و اقدامات اعتراض آميز مردم مغرب ضد رژيم اين كشور، مقامات مغربي براي جلوگيري از پوشش اين رويدادها خبرنگاران شبكه‌هاي العالم و پرس تي وي را از ادامه كار در اين كشور منع كردند.

مسئولان مغربي همچنين فعاليت خبرنگار المنار را در اين كشور ممنوع اعلام كردند.

كشور مغرب و بويژه شهر رباط، پايتخت اين كشور اخيرا شاهد انجام تظاهرات اعتراض آميز بود كه طي آن تظاهرات‌كنندگان مراكشي خواستار عدالت اجتماعي ، آزادي بيشتر و برقراري دموكراسي شدند.

پيش ازاين "محمد ششم " پادشاه مغرب اعلام كرده بود كه در اين كشور دست به اصلاحات سياسي عميق خواهد زد.

پادشاه مغرب كه از اختيارات گسترده‌اي برخوردار است، گفته بود كه در برخي از مواد قانون اساسي از جمله جدايي قوا و استقلال دستگاه قضايي و تشكيل دولت منتخب تجديدنظر خواهد كرد.