گروگانگيري مرد معتاد در خيابان

مرد معتادي كه با حمله‌ور شدن به رهگذران و رانندگان عبوري در غرب تهران، اموالشان را سرقت مي‌كرد، هنگام حضور پليس رهگذري را گروگان گرفت.

به گزارش «جام‌جم»، شامگاه دوشنبه همين هفته ماموران انتظامي هنگام گشتزني در پايانه شيخ فضل‌الله تهران با مشاهده مردي كه به‌سرعت مي‌دويد و از مردم كمك مي‌خواست، به وي نزديك و متوجه شدند مردي چاقو به دست پول‌هايش را سرقت كرده و همچنان در تعقيب اوست.

حمله مرد چاقو به دست به مردم

ماموران براي دستگيري سارق زورگير وارد عمل شدند و يك خيابان پايين‌تر مشاهده كردند مردي جوان با چاقو به رانندگان و رهگذران حمله‌ور شده و از آنها پول مي‌خواهد.

ماموران به مرد مهاجم اخطار دادند خود را تسليم كند اما مرد چاقو به دست مرد رهگذري را به گروگان گرفت. گروگانگير در مقابل چشمان وحشتزده مردم تهديد مي‌كرد ماموران بايد محل را ترك كنند و در غير اين صورت ابتدا گروگان را مي‌كشد و سپس خودكشي مي‌كند.

ماموران به گفت‌وگو با گروگانگير ادامه دادند تا شايد او گروگان را رها و خود را تسليم كند، اما متهم بدون توجه به اخطارهاي پليس گروگان را به اين سو و آن سوي خيابان مي‌كشاند. تا اين‌كه گروگانگير به محاصره پليس درآمد و با رها كردن گروگان، خود را تسليم كرد. متهم پس از دستگيري و انتقال به مركز پليس تهران در بازجويي اعتراف كرد به دليل مصرف مواد مخدر حالت عادي نداشته و با گروگانگيري قصد فرار از دست ماموران را داشته است.

اعتراف سارق گروگانگير

متهم به پليس گفت: به خاطر مصرف كراك و شيشه با سدكردن راه مردم، زورگيري مي‌كردم. چند بار هم به اين اتهام دستگير و زنداني شده و با آزادي از زندان دوباره سرقت‌هايم را از سر گرفته‌ام. متهم به سرقت افزود: چند روزي بود در پايانه شيخ فضل‌الله و اطراف اين محل با سد كردن راه رهگذران، با چاقو آنها را تهديد و پول و اموالشان را سرقت مي‌كردم.

گروگانگير سارق يادآور شد:‌ علاوه بر آن به بهانه تميز كردن شيشه خودروها به رانندگان نزديك مي‌شدم و با تهديد چاقو پول و اموال موجود در خودروهايشان را سرقت مي‌كردم. متهم اضافه كرد: حتي در جريان اين سرقت‌ها، چند راننده را نيز زخمي كرده‌ام. روز حادثه نيز قصد سد كردن راه رهگذران و خودروهاي عبوري را داشتم كه ماموران متوجه موضوع شدند كه از ترس دستگيري، يك رهگذر را گروگان گرفتم. بنابر اين گزارش، متهم با قرار قانوني از سوي بازپرس رنگ‌آميز، رئيس شعبه نهم دادسراي ناحيه 2 تهران روانه زندان شد. تحقيقات تكميلي از متهم بازداشت شده ادامه دارد.