يک اردنی خودسوزی کرد

واحد مرکزی خبر: منابع پزشکی و پلیس اردن روز پنج شنبه اعلام کردند اردنی چهل و پنج ساله ای که در مقابل ساختمان شورای وزیران در مرکز شهر امان ، مبادرت به خودسوزی کرد، در وضعیت وخیمی قرار دارد.

به گفته پلیس اردن، محمد عبدالکریم که خواستار لغو حکم های قبلی خود بود ، اوایل بعد از ظهر امروز اقدام به خودسوزی کرد.

به گفته منبعی در پلیس، در پرونده محمد عبدالکریم ، نقض قوانینی در ارتباط با حمل سلاح، دزدی، سرقت مسلحانه و نیز حمل مواد مخدر به چشم می خورد.

یکی از پزشکان بیمارستانی که این فرد به آنجا منتقل شد، گفت حال این فرد وخیم است و در جاهای مختلف بدن دچار سوختگی درجه سوم شده است ؛ وی همچنین مشکلات تنفسی دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از امان ، این نخستین حادثه از این نوع در اردن محسوب می شود.