طرح و برنامه‌هاي كرش براي فوتبال ايران
سرپرست تيم ملي فوتبال برنامه‌هاي كي‌روش براي فعاليت در تيم ملي را اعلام كرد.

عباس ترابيان در گفت و گو با سايت فدراسيون فوتبال درباره جلسه كي روش و دستيارانش با علي كفاشيان گفت: كي‌روش برنامه هايش را در دو طرح كوتاه مدت و بلند مدت ارائه داد. اين جلسه با حضور علي كفاشيان، كارلوس كي‌روش ، آنتوني سيموئز ، مك درموت ، دن گاسپار و بنده برگزار شد و در آن كي‌روش برنامه هايش درباره نحوه آماده سازي تيم ملي بزرگسالان ، اميد و جوانان به صورت كلي به رئيس فدراسيون فوتبال ارائه داد.

ترابيان گفت: در اين برنامه كه به صورت كلي ارائه شد كي‌روش دو طرح كوتاه مدت و بلندمدت را به فدراسيون فوتبال ارائه داد كه طرح كوتاه مدت شامل تيم هاي اميد، بزرگسالان و جوانان بود در اين طرح قرار بر اين شد كه به زودي كارلوس كي‌روش سرمربيان تيم هاي اميد و جوانان را معرفي كند تا كارشان را آغاز كنند. البته قرار بر اين شد كارلوس كي‌روش در تدوين برنامه هاي تيم هاي ملي بزرگسالان، اميد و جوانان بدون دخالت مستقيم در كار سرمربي به كادر مربيگري اين تيم ها كمك كند و به عنوان سوپروايزور كارهاي لازم را انجام خواهد داد. ضمن اينكه در اين برنامه اردوها و بازي هاي تداركاتي كه براي اين تيم ها موردنظر كي روش است به فدراسيون ارائه شد.

وي خاطر نشان كرد: برنامه بلندمدت كي‌روش درباره پس از صعود از پلي آف المپيك و جام جهاني كه البته آن به صورت كلي اشاره شد. البته قرار است در يكي و دو روز آينده جلسه اي با عزيزالله محمدي رئيس سازمان ليگ درباره نحوه تطابق برنامه هاي ليگ برتر و برنامه هاي آماده سازي تيم ملي كه شامل اردوها و بازي تداركاتي است، برگزار شود.

فارس