برخورد با قاچاق مواد مخدر با بکارگیری فناوری جدید

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: امسال پلیس کشور با استفاده موثرتر از فناوری روز دنیا، با قاچاق مواد مخدر برخورد می کند.

به گزارش مهر، حمیدرضا حسین آبادی گفت: جدی نگرفتن تهدید مواد مخدر از سوی خانواده ها و افزایش مصرف، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در کشور از مهم ترین دغدغه های پلیس مبارزه بامواد مخدر ناجا در سال جدید است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور، افزود: با توجه به افزایش روند مصرف، تولید و ترانزیت شیشه در کشور، می توان گفت بزرگترین موفقیت پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر، اصلاح قانون در حوزه مواد مخدر صنعتی بود.

وی مهم ترین دستاورد سال 89 را برخورد با دانه درشت ها و قاچاقچیان بین المللی دانست.

حسین آبادی، ادامه برخورد با شبکه ها، باندها و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر، جمع آوری توزیع کنندگان و خرده فروشان از سطح شهرها و تعامل بیشتر با پلیس کشورهای افغانستان و پاکستان را از دیگر برنامه های پلیس کشور در سال جاری عنوان کرد.

وی یکی از برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر را در سال جدید، توسعه کمی و کیفی سگ های مواد یاب دانست و اظهار داشت: امسال سگ های مواد یاب پلیس به دو برابر افزایش خواهد یافت و شاهد حضور بیشتر سگ های مواد یاب در تمامی ایستگاه های ایست و بازرسی استان های کشور خواهیم بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از خانواده ها خواست به موضوع مواد مخدر به عنوان تهدید جدی نگاه کنند و افزود: امروز با توجه به گستردگی و تنوع انواع مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و جدیدی که هر روز با عناوین مختلف وارد بازار می شود، خانواده ها باید مواد مخدر را تهدید جدی بدانند.