مراحل دریافت معافیت پزشکی
برنا: معافیت پزشکی برای مشمولان وظیفه در صورت داشتن شرایط خاص صادر می‌شود.

مراحل دریافت معافیت پزشکی به شرح زیر است.

- مشمولان برای ثبت درخواست معافیت پزشكی به نزدیك‌ترین دفتر مركز خدمات الكترونیک انتظامی (پلیس+10) در محل سكونت خود مراجعه و پس از دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی، نسبت به تكمیل مدارک مربوط به معافیت پزشكی و تحویل آن به دفتر مذكور اقدام کنیم.

- پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی، حداكثر ظرف مدت 15روز نامه معرفی به بیمارستان برای انجام معاینه تخصصی از طریق پست به آدرس اعلامی ارسال خواهد شد كه لازم است پس از دریافت معرفی نامه مذكور در تاریخ تعیین شده یا حداكثر بمدت 30 روز از تاریخ نامه، به بیمارستان مراجعه تا نسبت به انجام معاینات لازم پزشكی اقدام شود.

- مشمولانی كه دارای نقص عضوی یا بیماری‌های مشهود می‌باشند نیازی به مراجعه به بیمارستان نخواهند داشت.

- بعد از انجام معاینه تخصصی در بیمارستان نیازی به پیگیری حضوری نبوده و دعوتنامه حضور در جلسه شورای پزشكی وظیفه عمومی حداكثر ظرف مدت 30 روز بعد از معاینه در بیمارستان به آدرس اعلامی ارسال خواهد شد كه لازم است مشمولان در زمان تعیین شده به وظیفه عمومی شهرستان محل سكونت خود مراجعه کنند.

- مشمولانی كه قبل از موعد اعزام، به بیماری مبتلا شوند لازم است برای ثبت بیماری جدید خود به وظیفه عمومی مراجعه کنند.