جزئیات دورکاری 20 درصد مشاغل تا پایان 90

معاون معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری با اعلام اینکه 20درصد مشاغل تا پایان سال‎جاری باید در دستگاه‌های دولتی دورکار شوند، از فراهم شدن امکان صدور مجوز استخدام مشاغل دورکار خبر داد و گفت: دستگاه‎ها موظف شده‌اند کارگروه‌هایی را برای شناسایی مشاغل دورکار تشکیل دهند.

احمد بزرگیان در گفتگو با مهر از آخرین تصمیمات و برنامه های مربوط به انجام دورکاری در دستگاه ها و بخش های دولتی خبر داد و گفت: این موضوع در قالب برنامه 5 ساله پنجم توسعه و همچنین طرح تحول نظام اداری مطرح و دنبال می شود.

معاون معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه مشخص شده است که دستگاه ها باید ضمن شناسایی مشاغل قابل دورکاری، تا پایان سال نیز 20 درصد مشاغل خود را در قالب دورکاری ساماندهی کنند.

اقدامات سال 90

بزرگیان همچنین به ادامه این برنامه و تحقق 100 درصدی دورکاری تا پایان برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه، 100 درصد مشاغلی که قابلیت دورکاری دارند باید مشمول این اقدام شوند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در تهیه تشکیلات تفصیلی دستگاه ها نیز مشاغلی را که امکان انجام در خارج از محل کار و به صورت دورکاری دارند را نیز مشخص می کنیم. در این ارتباط از 10 تا 100 درصد مشاغل مختلف و قابل دورکاری در دستگاه ها شناسایی می شوند.

این مقام مسئول در معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری ادامه داد: تمهیداتی اندیشیده شده است تا برای مشاغلی که قابلیت انجام دورکاری دارند، مجوز استخدام به صورت دورکاری صادر شود.

صدور مجوز استخدام به صورت دورکاری

به گفته بزرگیان، بنابراین در آینده نزدیک شاغلینی به صورت 100 درصد دورکار استخدام می شوند. البته ممکن است درصد بیشتر این گروه ها در قالب مشاغل IT باشند.

معاون معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری، تاکید کرد: همچنین برای جدی تر شدن موضوع مربوط به دورکاری در دستگاه ها تکلیف شده است تا در این زمینه توسط دستگاه های مختلف کارگروه هایی نیز در سال جاری تشکیل شوند.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت موضوع مربوط به دورکاری یکی از مهم ترین برنامه های طرح تحول اداری دستگاه ها است که در ارزیابی عملکرد آنها نیز این موضوع از آنها خواسته می شود و دستگاه ها باید گزارش دهند که در این رابطه چه پیشرفت هایی داشته اند.

گزارش دستگاه‎ها

بزرگیان تصریح کرد: دستگاه ها نیز باید گزارش دهند که چند درصد مشاغل آنها دورکار شده است. در کارکردهای مربوط به سال گذشته نیز چنین موضوعاتی باید مشخص شوند که از هر دستگاه چه میزان دورکاری صورت گرفته است و کدام گروه ها از کارکنان آن دستگاه ها دورکار شده اند.

این مقام مسئول در معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری در خصوص وضعیت عملکردی دستگاه ها و همچنین دستگاه های پیشرو در زمینه اجرای دورکاری نیز توضیح داد و گفت: در این رابطه هنوز ارزیابی های جدیدی صورت نگرفته است اما تلاش می کنیم تا در 3 ماهه ابتدای سال جاری، ارزیابی جدیدی از وضعیت دستگاه های پیشرو در این موضوع داشته باشیم.