2 میلیون و 800 هزار تماس تلفنی ISQI به مراکز خدمات پس از فروش خودرو

در نه ماه گذشته و از آغاز طرح تماس تلفنی از مراجعین به مراکز خدمات پس از فروش خودروسازان، بیش از دو میلیون و سيصد هزار تماس گرفته شده و این عدد تا پایان دوره به دو ميليون و هشتصد هزار نفر خواهد رسید.

به گزارش عصرایران به نقل از ارتباطات شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اشکان گلپایگانی، مدیر مهندسی بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) با بیان مطلب فوق گفت: «نظرسنجی از کلیه مراجعین به مراکز خدمات پس از فروش با ابتکار وزیر صنایع و معادن و در جلسه شورای سیاست گذاری صنعت خودرو در تاریخ 31/1/89 در قالب آئین نامه اجرايي ارتقاء سطح کيفي خدمات پس از فروش صنعت خودرو به عنوان وظیفه جدید ISQI تعریف شد و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حول برنامه "توسعه کمی شبکه خدمات پس از فروش" و "توسعه کيفي شبکه خدمات پس از فروش" علاوه بر انجام مسوولیت ارزیابی‌های دوره‌ای، نظرسنجی از مشتریان را نیز بر عهده گرفت.»

وی با بیان اینکه حدود 9 ماه از اجراي اين طرح مي‌گذرد و اينك فرصت مناسبي برای ارائه نتایج اوليه آن است افزود: «شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران مکلف گرديده به منظور حصول اطمينان از کيفيت خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی شرکتهای عرضه کننده خودرو و ثبت و بررسی مسائل و مشکلات تک تک مشتريان، از تمامی مراجعه کنندگان به نمايندگی‌های خدمات پس از فروش نظرسنجی کرده و گزارشات تحليلي حاصله را به تفکيک شرکتهای عرضه کننده خودرو و نمايندگی‌های مجاز آنان ارائه نمايد.

پياده سازی اين طرح علاوه بر مزيت مورد اشاره منجر به اعتماد سازی عمومی و ايجاد فضاي پاسخگويي در بطن جامعه شده به گونه‌ای که با توجه به پایش دیدگاه مشتریان در شاخص‌های عملکردی، می‌توان تصمیم وزارت صنایع و معادن و شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو را مثبت ارزیابی کرد.»

گلپایگانی وزن نظرات مردم در نمراتی که به خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز داده می‌شود را 70 درصد خواند و از همكاري خوب شهروندان تشكر كرد.

لازم به ذكر است كه بزرگترين مرکز ارتباطات مردمی صنعت خودرو از ابتدای خرداد جاری فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ 16/5/89 به بهره برداری رسید.

اين مرکز با بهره گيري از به روزترين امکانات و تجهيزات نرم افزاری و سخت افزاری و با 204 پايگاه مصاحبه و ظرفيت روزانه مصاحبه با 18000 نفر از مراجعين به شبکه خدمات پس از فروش صنعت خودرو طراحی و به بهره برداری رسيده است.

در بزرگترين مرکز تماس کشور پژوهشگران با استفاده از خطوط پنج رقمی با مشتريان تماس گرفته و در قالب پرسشنامه الکترونيک نحوه ارائه شاخصهای کليدی خدمات پس از فروش از جمله کيفيت خدمات، سرعت خدمات، تامين قطعه، پاسخگويي، برخورد و ساير شاخص‌های مرتبط را از ديدگاه مشتريان بررسی و نهايتاً اطلاعات ماخوذه در نرم افزار مرتبط با تحقيق ثبت مي‌شود.

ضمناً به منظور بهره گيري از شاخص های اين پژوهش گزارشات تحليلي به صورت ادواری و بر اساس دستورالعمل مربوطه استخراج و در اختيار تصميم گيران صنعت خودرو و شرکت های عرضه کننده قرار می گيرد.