آتش‌سوزي چوب و كاغذ مازندران 250 ميليون تومان خسارت زد

فارس: حريق امروز شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران 250 ميليون تومان در بخش ضايعات به صنايع چوب اين شركت خسارت وارد كرد.

روز گذشته بخشي از كاغذهاي ضايعاتي جمع‌آوري شده از سطح شهر (آخال) در فضاي باز كارخانه دچار آتش‌سوزي شده است.

با توجه به اطلاع‌رساني به موقع، نيروهاي ايمني و آتش‌نشاني اين شركت و اداره آتش‌نشاني شهرستان ساري در محل حريق حاضر شدند و نسبت به جداسازي ضايعات و جلوگيري از گسترش آتش و همچنين اطفاي حريق اقدام و موضوع مهار و اطفاي حريق تا ساعت 16 امروز منتفي شده است.

در پي اين اتفاق تعدادي از رسانه‌هاي مجازي استان مازندران در پي ارسال اخباري حريق را گسترده جلوه دادند در حالي كه نوعي سياه‌نمايي براي تنها شركت توليدكننده كاغذ خاورميانه ايجاد كردند.

اين شركت همچنان با تلاش مديريت و كاركنان زحمتكش خود در پي موفقيت‌هاي سال گذشته به توليدات مستمر خود ادامه مي‌دهد و به تعهدات خود مبني بر تحويل 24 هزار تن كاغذ روزنامه پايبند است.

اين شركت زير پوشش بيمه البرز قرار داشت كه خسارت را در اين بخش جبران مي‌كند.

با توجه به اطلاع‌رساني به‌موقع، تمام نيروهاي ايمني و آتش‌نشاني اين شركت با همكاري اداره آتش‌نشاني شهرستان ساري در محل حريق حضور يافته و نسبت به جداسازي ضايعات و جلوگيري از گسترش آتش و همچنين اطفاي حريق اقدام شده است.

آتش ضايعات (آخال) كه صرف خمير كاغذ مي‌شود، مهار شد.