اشتهاردی رفت؛ جوانفکر سرپرست موسسه "ايران " شد


فارس: هيئت امناي موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي "ايران " در آخرين نشست خود، علي‌اكبر جوانفكر را به سرپرستي اين موسسه منصوب كرد.

در نشست هيئت امناي موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران از خدمات كاوه اشتهاردي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اين موسسه تقدير به عمل آمد.

هيئت امناي موسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران همچنين مقرر كرده است كه تا انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره و طي فرآيندهاي قانوني‌، علي‌اكبر جوانفكر سرپرستي اين موسسه را برعهده گيرد.

موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و روزنامه ايران در سال 1373 و به اهتمام خبرگزاري جمهوري اسلامي تاسيس شده است.

علي‌اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري و مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) است.