عکسی برای ترساندن قذافی
عصر ایران - این تصویر مربوط به "لوران باگبو" رئیس جمهور خود خوانده ساحل عاج است که روز دوشنبه گذشته پس از ماه ها کشمکش، توسط نیروهای ویژه فرانسه و نظامیان هوادار "حسن واتارا" رئیس جمهور منتخب ، بازداشت شد.

منابع رسانه ای گفته اند دولت فرانسه به عمد این تصویر را از لحظه بازداشت باگبو منتشر کرده است تا هشداری خطاب به معمر قذافی رهبر لیبی باشد.

پیش از این با وجود پیروزی واتارا در انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج، اما باگبو رئیس جمهوری که مدت ریاستش پایان یافته بود نتیجه انتخابات را نپذیرفت و حاضر به کناره گیری از قدرت نشد.