المپيک، گردشگري «ژاپن» را احيا مي‌كند
ميزباني المپيک ‌٢٠٢٠ صنعت گردشگري «ژاپن» را احيا مي‌كند.

در شرايطي كه در پي وقوع زلزله ‌‌٨/٩ ريشتري و سونامي در شمال‌شرقي «ژاپن» كه به مرگ ‌هزاران تن انجاميد، صنعت گردشگري اين كشور شرايط بحراني را تجربه مي‌كند،

ایسنا ،  مقامات صنعت گردشگري «ژاپن» براي احيا صنعت گردشگري‌ اين كشور بدنبال كسب ميزباني مسابقات المپيک ‌٢٠٢٠ هستند .

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامات ژاپني كه يكبار در سال ‌٢٠٠٩ براي كسب ميزباني مسابقات المپيک ‌٢٠١٦ ناكام بوده‌اند، اميدوارند با کسب ميزباني مسابقات المپيک ‌٢٠٢٠ و برگزاري آن در شهر «توكيو»، اقتصاد اين كشور بحران‌زده و بويژه صنعت گردشگري آنرا احيا كنند، اين در حالي است كه برگزاري مسابقات المپيك در شهر «پكن» در كشور «چين» در سال ‌٢٠٠٨، نقش چشمگيري در رشد صنعت گردشگري اين كشور داشت.