ميراث فرهنگي:‌ بقايي خريدار خودروي احمدي ن‍ژاد را نمي شناسد
 به گزارش ميراث‌آريا (chtn)، به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور فرهنگي و اجتماعي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در اطلاعيه اعلام كرد:

متاسفانه برخي رسانه‌ها و سايت‌هاي بي‌نام و نشان که مواضع و اقدامات صادقانه دستگاه‌ها و شخصيت‌هاي دولت، در تناقض آشکار با منافع آنها قرار دارد، از هيچ فرصتي براي توهين و افترا به ايشان دريغ نکرده و در آخرين مورد تعدادي از اين رسانه‌ها، با شيطنت و به صورت تلويحي سعي در القاي اين مدعا داشته‌اند که ميان خريدار خودروي رييس جمهور و حميد بقايي ارتباطي وجود داشته است!

در اين راستا و جهت تنوير افکار عمومي، نکات ذيل به استحضار مخاطبان محترم اين رسانه‌ها مي رسد:

1- آقاي بقايي به صراحت اعلام کرده‌اند که هيچ شناختي از خريدار خودروي رييس جمهور نداشته و اساسا در جريان اين موضوع نبوده اند که بتوان موضوع يک خط هواپيمايي را نيز مطرح نمود. اگرچه تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري در راستاي توسعه صنعت گردشگري، وظيفه ذاتي سازمان ميراث فرهنگي است، اما با اين وصف بايد از منتشرکنندگان خبر کذب مذکور پرسيد: منبع شايعات و کذبيات مطرح شده از سوي شما کجاست؟ و آيا شما را دروغگو و مرتکب يک گناه کبيره دانست؟

2- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري به منتشرکنندگان خبر کذب مذکور از جمله الف، فرارو، کيهان، شفاف، جهان، تابناک، بولتن، البرز، صراط، انتخاب، آخرين نيوز و ...، پس از صدور اين اطلاعيه ، 24 ساعت فرصت مي‌دهد تا با ارائه مدارک قانوني و محکمه پسند در جهت اثبات خبر خود، مردانگي، صداقت و شرافت خود را به اثبات رسانند.

3- لازم به يادآوري است، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در موارد مشابه پيشين نيز، براي مدعيان شايعات و کذبيات پيرامون سازمان و مديران آن، مهلت‌هاي مشابهي جهت ارائه مستندات در نظر گرفته بود که صد البته همگي رسانه‌هاي مدعي در اين آزمون بزرگ سرافکنده شده بودند. اميد است لااقل در مورد اخير، تلاش کنند که از اين آزمون ويژه سربلند بيرون آيند!!