حمایت نماینده کویت از اخراج دیپلمات های کویتی از تهران: حق شان بود
یکی از نمایندگان پارلمان کویت اعلام کرد اقدام اخیر ایران در اخراج دیپلمات‌های کویتی از تهران، به جا و قابل توجیه است.

به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه الوطن چاپ کویت، "صالح عاشور" نماینده شیعه پارلمان کویت در صفحه خود در سایت تویتر نوشت: دیپلمات های کویتی لایق اخراج از ایران هستند.

وی اظهار داشت: وقتی کویت دیپلمات های ایرانی را اخراج کرد، ایران نیز حق دارد همین کار را انجام دهد و دیپلمات های کویتی را اخراج کند.

دولت کویت چندی پیش ضمن طرح ادعای کشف شبکه جاسوسی ایران، سه دیپلمات ایرانی را از کویت اخراج کرد.

وزارت خارجه ایران نیز در پاسخ به این موضوع و به صورت متقابل از سه دیپلمات کویتی سفارت این کشور در تهران خواست تا ظرف مدت 10 روز خاک ایران را ترک کنند.