ریزدانه ها آسمان تهران را ترک کردند

مدیر کل کارگروه ملی گرد و غبار با بیان اینکه در چند روز آینده شاهد پدیده گرد و غبار نیستیم و آسمان صافی خواهیم داشت گفت: اگر منشا این پدیده کنترل نشود در آینده دامنه آن گسترش می یابد.

جواد بداق جمالی در گفتگو با مهر با بیان این که تا هنگامی که منشاء این پدیده کنترل نشود شاهد گسترش گرد و غبار در کشور خواهیم بود گفت: در 6 سال گذشته شاهد فراوانی و تقویت این پدیده هستیم.

وی ادامه داد: در سال 83 چند استان مانند خوزستان، کرمانشاه و ... درگیر گرد و غبار بودند و در سالهای 85 تا 86 این تعداد به 8 استان رسید و در سال 88 آسمان 15 استان کشور غبارآلود بود و امسال در هنگام بروز این پدیده 20 استان در گیرشدند.

مدیر کل کارگروه ملی گرد و غبار با تاکید بر این که منشا این پدیده باید کنترل و مهار شود گفت: سیستم های پایش و هشدار نیز باید تقویت شوند. درحال حاضر سیستمهای هوشمند ما در مقابل ابعاد این پدیه کافی نیست.

جمالی افزود: باید به ابزارهای روز دنیا همچون تصاویر ماهواره ای، مدلهای عددی متعدد، دستگاههای سنجش و نیروهای انسانی متخصص مجهز شویم که در حال حاضر تنها بخشی از این امکانات در اختیار ماست.

وی با بیان اینکه در هنگام بروز پدیده گرد و غبار سه تا چهار هزار کیلومتر درگیر آن می شوند گفت: برنامه های عملیاتی لازم برای جلوگیری از این پدیده پیش بینی شده است،  همچنین مطالعات کارشناسی، برنامه ریزی های دقیق و توافق نامه های چند جانبه ای برای همکاری در این پروژه های میان عراق، ترکیه، سوریه، قطر و ایران به امضا رسیده است. اما برای اجرایی شدن آن می بایست امنیت لازم در کشور عراق ایجاد شود.

مدیرکل کارگروه ملی گرد و غبار بابیان این که اسناد پایه ای و مطالعاتی برای مقابله با این پدیده تهیه شده است گفت: دولت نیز اعتباری در این زمینه در نظر گرفته است اما به دلیل ابعاد گسترده آن نیاز به همکاری تمامی کشورهای مرتبط است.

وی با بیان این که درسال جاری سه موج گرد و غبار از کشور عراق به ایران وارد شده است گفت: به همین دلیل شاهد غلظت و افزایش گرد و غبار در فروردین بوده ایم.