حركت ماتيوس يادآور جنگ‌هاي قبيله‌اي بود!
مجتبي شريفي گفت: رفتارهاي بازيكنان پرسپوليس و استيل آذين از مصاديق رفتارهاي غير ورزشي است و امروز در جلسه كميته انضباطي درباره آن‌ها تصميم‌گيري خواهيم كرد.

رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در گفت و گو با ايسنا، درباره اتفاق‌هاي رخ داده در ديدار دو تيم پرسپوليس و استيل آذين و درگيري ميان بازيكنان آن‌ها اظهار كرد: گاهي اوقات برخي برخوردها در فوتبال چنين است كه اخلاق در آن‌ها رعايت نمي‌شود و اين اصلا درست نيست. چون اخلاق هميشه بايد در ورزش باشد و محور كارها قرار گيرد.

وي ادامه داد: به همين خاطر ما نمي‌توانيم رفتارهاي غير اخلاقي بازيكنان يك تيم را هر چند در حال سقوط باشد، تحمل كنيم. تيمي كه نمي‌خواهد سقوط كند، بايد در طول فصل تلاش خود را به كار گيرد و از دو نيم فصلي كه دارد، استفاده كند. نه اين كه به هفته‌هاي پاياني دل ببندد و در هفته‌هاي پاياني هم به دليل وجود استرس بالا در تيم، بي نظمي و بي اخلاقي بيشتر ‌شود. اگر بخواهيم براي متخلفان تنبيهي در نظر بگيريم نمي‌توانيم بگوييم چون اين تيم در حال سقوط كردن بود، پس بي‌انضباطي برايش مجاز است. مرجع صادر كننده حكم بايد بدون توجه به اين مسايل حكم خود را صادر كند.

شريفي درباره درگيري‌هاي رخ داده در اين ديدار به ايسنا گفت: همه درگيري‌هاي اين بازي از مصاديق رفتار زننده و غير ورزشي بود. مخصوصا وقتي عده‌اي حمله مي‌كردند براي ما يادآور جنگ هاي قبيله‌اي بود!

وي در پاسخ به اين سوال كه حركت ماتيوس چه عواقبي مي‌تواند براي او داشته باشد، گفت: حركت اين بازيكن هم از مصاديق رفتار ناشايست ورزشي بود كه كميته انضباطي مي‌تواند هم براي او و هم براي ساير بازيكنان دو تيم جريمه يا محروميت و يا هر دو را صادر كند.

مجتبي شريفي درباره موضع احتمالي كميته انضباطي نسبت به عدم رعايت بازي جوانمردانه از سوي پرسپوليس در اين باره گفت: الزام يك تيم به رعايت رفتار جوانمردانه درست نيست، اين موضوع درست مثل انجام مستحبات مي‌ماند كه الزامي براي انجام دادن آن‌ها نيست، اما اگر عمل كني سود برده‌اي و پاداش هم مي‌گيري. در آيين‌نامه انضباطي رفتار خوب و جوانمردانه ستوده شده، اما در آن نيامده كه اگر كسي اين رفتار را رعايت نكرد بايد تنبيه شود.

رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در پايان گفت و گو‌يش با ايسنا، به جلسه امروز اين كميته اشاره كرد و گفت: امروز به ايران مي‌رسم و در جلسه با اعضاي كميته انضباطي درباره اتفاقات اين بازي تصميم گيري خواهيم كرد. از آنجايي كه صحنه‌ها حساس است هر صحنه را بايد چند بار ببينيم و بعد حكم صادر كنيم، چرا كه ممكن است يك برخورد آنقدر شديد باشد كه مستحق شديدترين مجازات هم باشد، اما برخورد ديگري اين خصوصيت را نداشته باشد و بايد عدالت را رعايت كرد.