وزیر مسكن کلنگ نزد
 
ایرنا: وزیرمسكن و شهرسازی كه برای آغازعملیات ساختمانی یك طرح مسكن مهر درهمدان حضور یافته بود به علت فراهم نبودن مقدمات لازم برای این طرح دراقدامی قابل تقدیر ازبرزمین زدن كلنگ این طرح امتناع ورزید.

'علی نیكزاد' وزیر مسكن و شهرسازی در جریان بازدید از طرح های مسكن مهر همدان در اقدامی اصولی و با پرهیز از تبلیغات بی اساس، كلنگ طرح دو هزار واحد مسكونی شهر همدان را به زمین نزد.

وزیر مسكن وشهرسازی به علت مشخص نبودن این طرح و نبود نقشه مشخص از كلنگ زنی این طرح 40 هكتاری در منطقه حاج 'شمس علی' شهر همدان امتناع كرد.

وزیر مسكن از تاخیر در اجرای این طرح با توجه به عقد قرارداد آن در 28 اسفند ماه انتقاد كرد.

رییس سازمان مسكن و شهر سازی همدان نیز در پاسخ علت تاخیر را امضا نشدن تفاهم نامه بانك مسكن عنوان كرد.

نیكزاد با نپذیرفتن این بهانه اظهار داشت : بدون امضای مسكن مهر نیز شما می توانستید فعالیت خود را آغاز كنید.

وی گفت: شما كه تاكنون عملیات اجرایی این طرح را آغاز نكرده اید، به طور حتم با كلنگ زدن این طرح نیز آغاز نخواهید كرد و در نهایت وزیر مسكن به صورت شفاهی دستور آغاز فعالیت را صادر كرد.(شما می توانید كار را شروع كنید)

رییس مسكن و شهر سازی همدان اظهار داشت : محدوده زمین مالكان بعد از بررسی های مستمر توسط كارشناسان مشخص شده و این طرح در زمین مالكان قرار ندارد،چراكه این ملك 40 هكتاری دولتی بوده و دارای سند ثبتی است.

بر اساس گزارش های دریافتی،هر یك از متقاضیان مسكن مهر باید برای دریافت مسكن در این نقطه 100 تا 120 میلیون ریال باید آورده داشته باشند كه تهیه این میزان وجه به گفته وزیر برای متقاضیان سخت است.

وزیر مسكن و شهرسازی درحالی از افتتاح طرح مسكن مهر دوهزار واحدی در همدان امتناع ورزید كه این طرح را یكی از زیر مجموعه های این وزارت خانه عهده دار است و وی نیز می بایست به افتتاح آن در چنین شرایط ناآماده ای تن دهد اما وزیر در حركتی اصولی دست به چنین اقدامی نزد.

وزیر مسكن و شهرسازی به همراه تنی چند از مسوولان این وزارت خانه و وزارت راه برای بازدید از طرح آزاد راه كربلا، راه اهن تهران - همدان و طرح های در حال اجرای مسكن مهر در همدان حضور یافتند.