صدور کارت هوشمند ملی فراخوان می شود

مهر: رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به دو سال تمدید اعتبار کارت ملی گفت: صدور کارت هوشمند ملی فراخوان عمومی می شود.

محمد ناظمی اردکانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: طرح صدور کارت هوشمند ملی سال آینده در فراخوان عمومی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه طرح پایلوت صدور کارت هوشمند ملی امسال در استان قم اجرا می شود، گفت: آغاز اجرای این طرح نیز از مشهد مقدس خواهد بود.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه کارته ای هوشمند چند منظوره پیش بینی شده است، گفت: با کسب نتایج طرح پایلوت صدور کارت هوشمند ملی فراخوان عمومی آن سال آینده خواهد بود.

وی با اشاره به صدور شناسنامه مکانیزه در کشور گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز این طرح سال گذشته در استانهای مختلف فراهم شده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: صدور این شناسنامه ها برای نوزادان و شناسنامه های تعویضی آغاز شده است.

وی به وجود 120 میلیون سند در کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد ولادت و وفات نیز از برنامه های سازمان ثبت احوال کشور است.

محمد ناظمی اردکانی با بیان اینکه نرم افزار مورد نیاز این طرح فراهم شده است، گفت: با مکانیزه کردن آرشیو اسناد دسترسی به این اسناد آسانتر می شود.