بخشنامه جدید بانک مرکزی برای مقابله با صدور چک های بلامحل

با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی و به منظور کاهش هزینه‌ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چکهای بلامحل، امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارتهای الکترونیکی و بدون اعطای دسته چک فراهم شد.

به گزارش مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی که در ماه جاری به نظام بانکی ابلاغ شده، آمده است: شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و بیست و دومین جلسه خود و به منظور کاهش هزینه ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چکهای بلامحل، گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک از طریق ارایه ابزارهای پرداخت الکترونیکی و کاهش هزینه‌های بانکی این مصوبه را تصویب کرده است.

براساس این بخشنامه، بانکهای کشور مجاز شدند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به گونه ای که امکان برداشت از آن صرف از طریق کارتهای الکترونیکی و بدون اعطا دسته چک به مشتریان باشد، اقدام کنند.

بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است: ارایه این خدمت بانکی، نافی اختیارات قبلی بانکها برای افتتاح حساب جاری و اعطاء دسته چک به مشتریان نیست.

این بانک در پایان از مدیران عامل بانکهای کشور خواسته است این موضوع را به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آورند.