كشف يك ميدان هيدروكربني در خرم‌آباد


مدير اكتشاف شركت ملي نفت از كشف يك ميدان جديد هيدروكربوني در منطقه خرم‌آباد خبر داد.

سيد محمود محدث در گفت ‏وگو با فارس با اعلام اين خبر افزود: در قرارداد اكتشافي كه با يك شركت داخلي داشتيم، كارهاي لرزه‏نگاري در اين ميدان جديد انجام و اطلاعات لرزه‏نگاري آن نيز تفسير شده است.

وي با بيان اينكه اين هدف اكتشافي در چند روز گذشته مشخص شده، گفت: حفاري در اين ميدان هنوز آغاز نشده بنابراين هنوز جزئيات اين ميدان جديد و ذخاير نفت يا گاز آن معلوم نيست، و به محض مشخص شدن جزئيات اطلاع رساني خواهد شد.

در سال 89 چهار ميدان توس، فروز، خيام و كوه سفيد در كشور كشف شد كه با اين حساب حجم ذخاير نفتي قابل استحصال به بيش از 155 ميليارد بشكه رسيد.