مراسم اختتاميه نمايشگاه منشور کوروش در موزه ملي (عکس)