تشكر كنفدراسيون فوتبال آسيا از ايران
نمانيده كنفدراسيون فوتبال آسيا از دبيركل فدراسيون ايران به دليل ميزباني خوب در ليگ قهرمانان آسيا تشكر كرد.

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، نشست مهدي محمد نبي با نماينده AFC عصر امروز در محل فدراسيون برگزار شد.

استيو تاي كيم نماينده AFC و همكاران وي در برگزاري مسابقات ACL به كشور هاي مختلف سفر مي كند تا با ارزيابي از شرايط كشورها ،گزارشات خود را به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارائه دهد.

بر همين اساس وي در نشستي كه با مهدي محمد نبي داشت در خصوص راهكارهاي حضور بيشتر تماشاگران ليگ قهرمانان آسيا و بالا بردن سطح ارتقا فني به بحث و بررسي پرداختند.

در پايان نشست تاي كيم از محمد نبي به خاطر ميزباني خوب ايران در شهرهاي تهران و اصفهان در برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان آسيا تشكر و قدرداني كرد.

به گزارش فارس تشكر كنفدراسيون فوتبال آسيا را مي توان پاسخ قاطعي به ادعاي واهي عربستاني ها كه از نگراني ايران اظهار نظر كرده بود دانست.